Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Sociologie čarodějnice (US_78)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu US_78 - Sociologie čarodějnice, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Čarodějnice - esej Neznámý 11.11.2018 22:08 1
Kladivo na čarodějnice - esej Neznámý 27.11.2018 10:49 1

Další informace

Cíl

Když Johann Wolfgang Goethe rozlišil na přelomu 18. a 19. století ženu jako bytost na jedné straně empirickou a na straně druhé nadanou tajemstvím, tematizoval rozlišení, které doprovází evropskou kulturu již o mnoho století dříve. Co činí z ženy onu tajemnou bytost a proč je tato tajemnost zároveň podnětem sociálního vydělení a represí s nimi spojenými. Klade si pak foucaultovskou otázku, co dává konkrétním kulturám právo na tato vydělení, jakými ideologiemi jsou tyto kultury podepřeny.

Osnova

Útok Evropanů na les, přechod od naturální renty na rentu peněžní, vznik a rozvoj středověkých měst - zárodky sociální moderny.Proč se na cestě k tzv. moderně neobejdeme bez tmelu dovolených nepřátel? Srovnejme hrůzu z čarodějnic s hrůzou ze skutečných i domnělých teroristů?Jak se na osvícené pouti za občanskou mravností přesouvá zaměření utlačivé sociální disciplinace z ženy na muže?Kantovo a Hegelovo pojetí ženy a rodiny.

Literatura

SPRENGER, Jakob a Heinrich KRAMER. Kladivo na čarodějinictví, čarodějnice a jejich kacířství kopí hubící, z různých autorů složené a do čtyř svazků správně rozdělené, z nichž první dva se nehmotností ďáblů zabývají, šálením jejich vidin, pověrečnými č. Translated by Jitka Lenková. Vyd. 1. Praha: Michal Zítko - Otakar II., 2000. 628 s. ISBN 80-86355-82-9. infoTOINET, Marie-France. Hon na čarodějnice, 1947-1957 :mccarthismus. Translated by Hana Hurtová. Vyd. 1. Praha: Themis, 1999. 174 s. ISBN 80-85821-75-3. infoŠINDELÁŘ, Bedřich. Hon na čarodějnice : západní a střední Evropa v 16. - 17. století [3-2682]. Praha: Svoboda, 1986. infoSCHERR, Jan. Čarodějnice (Přív.) : Otcové Volné myšlenky : její zásady, požadavky a organisace (ZPřív.). Translated by Čeněk Chyský. 2. vyd. Praha: nákladem Volné myšlenky, 1910. 32 s. info

Garant

PhDr. Dagmar Koudelková

Vyučující

prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc.