Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie informace (VIKBB51)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VIKBB51 - Filozofie informace, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmětem filozofie informace je jednak hledání nejobecnější odpovědi na otázku po povaze informace, překračující jednotlivé disciplíny, kde se s pojmem informace pracuje, jednak snaha o využití metodologie informačních věd při řešení filozofických problémů. Kurz se proto zaměří v prvé řadě na hledání nejobecnější definice informace a na její uvedení do souvislosti se základními filozofickými otázkami jako „co je bytí“, „co je pravda“, „co je věda“, „co je dobro“, „kým je člověk“, „co je lidská společnost“, ve druhé řadě na analýzu jednotlivých filozofických problémů pomocí metod a pojmů vzniklých na půdě informační vědy (konceptuální analýza, myšlenkové mapy, entitně-relační pojmový model apod.). Cílem předmětu je ukázat filosoficko-reflexivní přístup k předmětům jako je Informační věda, Informační etika, Informace, komunikace a myšlení a mnohých dalších, nebo naopak uvést již získané poznatky z těchto předmětů do širších filozofických souvislostí.Na konci tohoto kurzu bude student:a) schopen analyzovat pojmy a hledat souvislosti mezi nimi;b) znát základní filozofické přístupy k pojmu informace;c) orientovat se v základních filozofických problémech a v jejich vztahu k otázkám informační vědy,;d) vést filozoficky orientovanou diskusi o pojmech užívaných v informační vědě.

Osnova

Co je filosofieFilosofie vědyFilozofie informaceInformační logikaInformační epistemologieInformační kosmologieInformační ontologieInformační antropologieInformace a mysl – umělá inteligenceInformační etikaInformační estetikaInformační společnost

Literatura

povinná literaturaSOKOL, Jan. Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. 6. rozš. vyd., (Ve Vyšehradu 4.). Praha: Vyšehrad, 2010, 363 s. Moderní myšlení. ISBN 978-807-4290-565.doporučená literaturaHAEFNER, Klaus a Wolfgang HOFKIRCHNER. The quest for a unified theory of information: proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999. xxxiii, 59. ISBN 90-5700-53RŮŽIČKA, Michal. Informace a dobro. Vyd. 1. Praha: Ježek, 1993, 82 s. ISBN 8090162525.GLEICK, James. Informace: historie. Teorie. Záplava. 1. vyd. Praha: Argo/Dokořán, 2013, 396 s. ISBN 978-80-7363-415-5.STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno: Jiří Stodola, 2010, 146 s. ISBN 9788025479964.KRUG, Gary. Communication, technology and cultural change. London: SAGE, 2005, xv, 241 p. ISBN 0761972013.KROB, Josef. Gnoseologie: od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 2006, 155 s. ISBN 8021039949.DRETSKE, Fred I. Knowledge and the flow of information. Stanford, Calif.: CSLI Publications, c1999, xiv, 273 s. ISBN 157586195x.STONIER, Tom. Informace a vnitřní struktura vesmíru. 1. vyd. Praha: BEN, 2002, 160 s. ISBN 80-7300-050-4.FLORIDI, Luciano. The philosophy of information. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2011, xviii, 405 s. ISBN 9780199232383.FLORIDI, Luciano. The Blackwell guide to the philosophy of computing and information. 1st pub. New York: Blackwell Publishing, 2004, xiv, 371 s. ISBN 0631229191.

Garant

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Michal ČernýPhDr. Jiří StodolaMgr. Marek Timko, Ph.D.