Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie vědy II (VB008)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VB008 - Filosofie vědy II, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Tato část lekcí si podstatně všímá problému evoluce a dramatického vývoje věd ve 20. a na počátku tohoto století, včetně fyziky, biotechnologií a otázek kosmologie. Pravidelně je sledován současný stav v přírodních vědách, včetně novinek.

Osnova

Evoluční teorie v dějinách lidského myšlení. Darwin. Neodarwinismus. Od DNA k biotechnologiím.Cesta k deduktivně-nomologickému a induktivně-statistickémumodelu.Individualismus, holismus a problémy objektivity v sociálních vědách.Problém induktivismu. Konvencionalismus.Nová paradigmata na obzoru? (Od Einsteina ke Kuhnovi?)Otázka typu Proč? K logice otázek.Deskripce proti explanaci.Pragmatika explanace.Některé obecné otázky teorie věd z počátku let osmdesátých.Také několik pohledů na redukcionismus.Probabilistická kauzalita. Explanace pomocí zákonů?Exkurs: Umělá inteligence.Exkurs: Sociobiologie.Teorie versus zákony?Význam dedukce. Není struktura světa přece jen kauzální?"Teorie všeho"?

Literatura

Literature (books, etc.) is being assigned during the lectures.

Požadavky

VB007 Filosofie vědy I Pro účely kolokvianení nutné absolvovat kurs VB007 Filosofie vědy I, prozkoušku je to nezbytné.

Garant

doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Miloslav Dokulil, DrSc.