Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie sportu (bp2912)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu bp2912 - Filozofie sportu, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student bude schopen:explikovat hlavní témata oboru;rozlišit základní východiska různých filosofických přístupů v oboru;srovnat přínos konkrétních koncepcí filosofie sportu;pečlivě zdůvodňovat a podkládat argumenty vlastní přesvědčení v otázkách sportu (tělesné kultury);vytvořit si vlastní postoj k člověku a jeho pohybové a tělocvičné aktivitě v kultuře;

Osnova

Různá východiska a koncepce filosofie a filosofie sportu.Spory ohledně terminologie a obsahu (předmětu) filosofie sportu: sport, tělesná (pohybová) kultura, pohybová a tělocvičná aktivita aj.Člověk, tělo, mysl, pohyb.Zdraví, přirozenost.Kultura, tělesná kultura, příroda.Problémy kultury (civilizace) a problémy tělesné kultury (sportu).Etika a environmnentální etika ve sportu.

Literatura

ŠÍP, Radim . Critically Historical Philosophy of Sport and Routinists: A Metaphilosophical Dilemma. Acta Universitatis Carolinae - Kinanthropologica, Praha: Karlova Univerzita v Praze, 2010, roč. 46, č. 1, s. 54-64. ISSN 1212-1428. infoKalokagathia :ideál, nebo flatus vocis? Edited by Radim Šíp. Brno: Paido, 2008. 92 s. ISBN 978-80-7315-164-5. infoHODAŇ, Bohuslav. Sociokulturní kinantropologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 190 s. ISBN 978-80-244-1826-1. infoHODAŇ, Bohuslav . Sociokulturní kinantropologie II. Systémové pojetí tělesné kultury. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 215 s. ISBN 978-80-244-1826-1. infoMECHIKOFF, Robert A. a Steven G. ESTES. A history and philosophy of sport and physical education :from ancient civilizations to the modern world. 4th. ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2006. xvi, 415 p. ISBN 0-07-297302-1. infoJIRÁSEK, Ivo. Filosofická kinantropologie :setkání filosofie, těla a pohybu. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 354 s. ISBN 80-244-1176-8. infoHYLAND, Drew A. Philosophy of sport. 1st ed. St. Paul: Paragon House, 1990. xxvii, 161. ISBN 1-55778-189-3. info

Garant

PhDr. Mgr. Vratislav Moudr

Vyučující

PhDr. Mgr. Vratislav Moudr