Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie a etika v kinantropologii (np2302)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu np2302 - Filozofie a etika v kinantropologii, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se se základními filosofickými (i etickými) problémy, které spadají do oblasti, kterou se zabývá kinantropologie. Protože filosofii není možné normativně vymezit, tj. po vzoru vědy určit univerzálně platný předmět a metody – měl by student znát základní filosofické přístupy v této oblasti, jimi kladené otázky i způsoby, kterými na ně odpovídají. Student by se měl naučit samostatně přemýšlet o pohybujícím se člověku, tělu, mysli, kulturním subsystému „tělesné kultury“ („sportu“) ve vztahu k nadřazeným systémům kultury a přírody. Díky tomu si student vytvoří hlouběji založený postoj k různým událostem i k jeho vlastní obchodní, pohybové či jiné činnosti v této oblasti.

Osnova

1. Úvod – tuzemský vývoj kinantropologie a její filosofické disciplíny, terminologie (vědy o tělesné kultuře, kinantropologie, filosofie tělesné kultury, filosofie sportu, filosofická kinantropologie, tělesná kultura, sport, pohybová kultura, pohybová aktivita, tělocvičná aktivita aj…)2. Tuzemská filosofie v kinantropologii. Fenomenologické východisko a metody. Pokus o zavedení „filosofické kinantropologie“ a její ústřední otázky: ptá se po „smyslu lidského bytí“ prostřednictvím pohybové aktivity člověka. Její základní témata a tvrzení.3. Systém tělesné (pohybové) kultury a jeho subsystémy (sport, tělocvičná rekreace, tělesná výchova aj.) ve filosofické kinantropologii (Jirásek, Hodaň). Tělesná kultura jako subsystém kultury. Vztah (tělesné) kultury k přírodě.4. Konflikt kulturní a přírodní evoluce (civilizace a biosféry) pohledem evoluční ontologie Josefa Šmajse. Protipřírodní charakter spontánně rostoucího systému kultury, různá míra destruktivity kulturních aktivit včetně aktivity tělocvičné.5. Evoluční ontologie – člověk, tělo a mysl. Role pohybové (tělocvičné) aktivity v biofilní transformaci kultury.6. Tělo v (neo)marxisticky orientované filosofii.7. Tělo a mysl v analytické filosofii.8. Problémy kultury a tělesné kultury (sportu) a různé hledání příčin a řešení.9. Doping, korupce, agrese.10. Zdraví a přirozenost.

Literatura

NOSEK, Jiří. Mysl a tělo v analytické filosofii : úvod do teorií psychofyzického problému. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 1997. 202 s. ISBN 8070070919.HODAŇ, Bohuslav. K problému filozofické kinantropologie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 246 s. ISBN 9788024424361.ŠMAJS, Josef; KOHÁK, Erazim. Ohrožená kultura : od evoluční ontologie k ekologické politice. 3. upr. a rozš. vyd.,. Brno : Host, 2011. 269 s. ISBN 9788072944583.HOGENOVÁ, Anna. K fenoménu pohybu a myšlení. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia, 2006. 340 s. ISBN 8086861724.JIRÁSEK, Ivo. Filosofická kinantropologie : setkání filosofie, těla a pohybu. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 354 s. ISBN 8024411768.HOGENOVÁ, Anna. Etika a sport. Dotisk 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 119 s. ISBN 8071844993.

Garant

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.PhDr. Mgr. Vratislav Moudr