Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!




Předmět Right-wing extremism (BSS161)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BSS161 - Right-wing extremism, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurz Pravicový extremismus bude student schopen interpretovat podstatné prvky pravicového extremismu ve vybraných zemích Evropy, historii a podstatné prvky pravicového extremismu, včetně dalších fenoménů jako jsou rasismus, antisemitismus.

Osnova

1. úvodní setkání,2. teorie extremismu,3. pravicový extremismus na Slovensku + seminární vystoupení,4. pravicový extremismus v Polsku + seminární vystoupení,5. pravicový extremismus ve Velké Británii + seminární vystoupení, 6. pravicový extremismus ve Francii + seminární vystoupení,7. pravicový extremismus v SRN + seminární vystoupení,8. pravicový extremismus v Itálii + seminární vystoupení,9. pravicový extremismus v Rakousku + seminární vystoupení,10. pravicový extremismus v Rusku + seminární vystoupení,11. pravicový extremismus ve Skandinávii + seminární vystoupení,12. pravicový extremismus na Balkáně + seminární vystoupení,13. diskuse + seminární vystoupení,14. Zkouška.

Literatura

Další studijní literatura bude upřesněna na prvním setkání.Milza, P.: Evropa v černých košilích. Praha: Themis, 2004.KUPKA, Petr , Martin LARYŠ a Josef SMOLÍK . Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy. Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 268 s. Monografie, sv. č. 25. ISBN 978-80-210-4845-4. infoMILO, Daniel. Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike. [Bratislava]: Ľudia proti rasizmu, 2004. 119 s. ISBN 80-89149-03-0. infoMAREŠ, Miroslav . Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003. 655 s. Mimo edice. ISBN 80-86598-45-4. info

Garant

prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.

Vyučující

Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová, Ph.D.