Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie techniky (HEN626)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HEN626 - Filosofie techniky, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je objasnění filosofické podstaty techniky, charakteristika abiotické i biotické linie techniky z hlediska jejich role v nynější ekologické krizi. Součástí tohoto záměru je také pochopení opomíjené techniky spotřební, která má ekologicky negativní vlastnosti techniky i spotřebního předmětu současně.

Osnova

1. Co je technika2. Dvě linie technického vývoje3. Evoluce abiotické techniky a technosféry4. Problém smiřování technosféry s biosférou5. Abiotická technika zemědělská6. Abiotická technika informační7. Abiotická technika vojenská8. Problém vědeckosti přírodních a technických věd

Literatura

povinná literaturaBERNAL, J. D. Věda v dějinách. Díl druhý. Vyd. 1. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 460 s. infoBOURDIEU, Pierre. O televizi. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2002. 103 s. ISBN 80-7239-122-4. infoBRONOWSKI, Jacob. Vzestup člověka. Praha: Odeon, 1985. infoELLUL, Jacques. The technological society. New York: Vintage Books, 1964. xxxvi, 449. infoGEHLEN, Arnold. Duch ve světě techniky. Praha: Svoboda, 1972. infoHAWKEN, Paul, Amory B. LOVINS a L. Hunter LOVINSOVÁ. Přírodní kapitalismus :jak se rodí další průmyslová revoluce. Edited by Jan Miřejovský, Translated by Bohuslav Blažek - Vojtěch Svoboda. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2003. 476 s. ISBN 80-204-1078-3. infoLEM, Stanislaw. Summa technologiae. Praha: Magnet-Press, 1995. 328 s. ISBN 80-85847-47-7. infoMCLUHAN, Herbert Marshall. Jak rozumět médiím :extenze člověka. 1. vyd. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1991. 348 s. ISBN 80-207-0296-2. infoMumford, L.: Technika a civilizace. Praha, Práce 1947.Spitzer, M. Digitální demence. Brno: Host 2014.Šmajs, J. Filosofie – obrat k Zemi. Praha: Academia 2008.ŠMAJS, Josef . Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 250 s. ISBN 978-80-210-6180-4. info

Garant

doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.