Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení a rozvoj lidských zdrojů (VPL436)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VPL436 - Řízení a rozvoj lidských zdrojů, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavní cíle kurzu jsou:- porozumění základním souvislostem mezi jedincem a organizačním prostředím, v němž se odehrává jeho pracovní chování;- poznání zásad racionální regulace tohoto chování. Studenti po absolvování kurzu získají schopnost vnímat organizační prostředí ve dvojí perspektivě. Na jedné straně bude jedinec představen jako objekt kontroly organizace a na druhé straně bude představen jako subjekt podílející na utváření organizačních vztahů.

Osnova

Osnova kurzu:Úvod do předmětu, organizace kurzu.Organizace, organizační řízení a řízení lidských zdrojů.Základy řízení lidských zdrojů. Podoby a modely řízení lidských zdrojů.Typy řízení lidských zdrojů: řízení zaměřené na schopnosti. Politika lidských zdrojů.Řízení lidských zdrojů zaměřené na znalosti a analýzu pracovních míst a rolí. Intelektuální kapitál.Zajišťování lidských zdrojů, nábor, výběr a propouštění zaměstnanců.Pracovní adaptace a stabilizace zaměstnanců.Proces rozvoje lidských zdrojů: Strategie rozvoje. Učení se v organizaci a učící se organizace. Odborné vzdělávání a výcvik pracovníků.Talent management jako součást strategického řízení lidských zdrojů.Plánování osobního rozvoje: Řízení a plánování kariéry, následnictví.Výkon, výkonnost a současné přístupy k motivaci a stimulaci pracovníků.Proces odměňování: Systémy řízení odměňování. Zásluhová odměna podle výkonu, schopností, dovedností a přínosu.Pracovní hodnocení a zpětná vazba.test

Literatura

WINKLER, Jiří. Úvod do komunikace a interakce v organizační praxi :skripta. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 105 s. ISBN 80-210-1892-5. infoP. Thompson and David Mchugh (2002) Work Organisations. A Critical Introduction. Palmgrave LondonŘízení lidských zdrojů. Edited by Michael Armstrong - Josef Koubek. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 80-247-0469-2. infoKOSTROŇ, Lubomír . Řízení lidských zdrojů. Brno: Brno Business School Podnikatelské fakulty VUT, 1997. 163 s. info

Garant

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.Mgr. Blanka Plasová, PhD.Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.PhDr. Hana Křivdová, Ph.D.Mgr. Andrea DrdákováMgr. Lucie HejtmánkováLucie Mořkovská, DiS.PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc.