Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie v porodní asistenci - cvičení (BAFL011)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BAFL011 - Filozofie v porodní asistenci - cvičení, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student zná základní problémy filozofické antropologie a je schopen interpretovat odborné texty k problematice filozofie člověka.

Osnova

1. Proměny antropologické problematiky v dějinách filozofie (antika, křesťanství, 17., 18. a 19. století).2. Podoby antropologismu ve filozofii 19. a 20. století:- voluntarismus (Schopenhauer, Nietzsche)- filozofie života (Bergson)- existencialismus (Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Camus)3. Filozofická antropologie 20. století - M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen).

Literatura

Filosofická antropologie :člověk jako osoba. Edited by Jan Sokol. 1. vyd. Praha: Portál, 2002. 222 s. ISBN 80-7178-627-6. infoMalá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů. Edited by Jan Sokol. 3. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 1998. 389 s. ISBN 80-7021-253-5. info

Garant

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Vyučující

Mgr. Jan Votava, Ph.D.prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.