Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení ekonom. a právo - přednáška (BLEP061p)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BLEP061p - Řízení ekonom. a právo - přednáška, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě a o mnoha dalších oblastech. Smyslem předmětu je poskytnout studentům základní informace o dvou zmiňovaných oblastech, a to o managementu ve zdravotnictví a zdravotnickém právu. V bloku věnovaném managementu je cílem seznámit studenty s teoretickými východisky zdravotnického managementu, vysvětlit jim základní metody a poukázat na přednosti i rizika aplikace manažerských technik ve zdravotnickém systému. Cílem druhého bloku věnovaného právu je uvést studenty do sytému práva, seznámit je s teorií práva i se základy jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich vztah k problematice zdravotnictví. Zvláštní pozornost bude věnována manažerským metodám a právním otázkám souvisejícím s provozem laboratoří.

Osnova

1. Úvodní přednáška, základní pojmy, podmínky zkoušky, Zdroje, orientace v systému2. Podmínky pro provozování zdravotní péče v české republice, povinnosti a práva, poskytovatele ZS; Podmínky pro provozování podnikatelské činnosti obecně3. Úvod do soukromého práva4. Prameny zdravotnického práva, státní správa a samospráva ve zdravotnictví5. Odpovědnost ve zdravotnictví6. Personální řízení, management zaměstnanců, zdanění práce, mzdová agenda, Odpovědnost vedení organizace,7. Pracovněprávní předpisy, práva zaměstnance,8. Specifika personálních problémů ve zdravotnickém provozu, BOZP9. Práva pacienta, Právní specifika dětských pacientů10. Úvod do veřejného, správního a trestního práva v ČR11. Daňový systém ČR, sociální zabezpečení v ČR12. Financování zdravotnictví v ČR a v EU, finanční struktura podnikatelského a veřejnoprávního poskytovatele zdravotních služeb13. Léky v ČR – distribuce, právní úprava, ekonomické otázky14. Specifické zdravotní služby, ekonomické a právní otázky15. Aplikace nabytých znalostí do provozu zdravotnické laboratoře, (opakovací přednáška)

Literatura

povinná literaturaSbírka zákonůneurčenoManagement :organizování, rozhodování, ovlivňování. ISBN 9788024744292. infoPRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info

Garant

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.