Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Výběrové přednášky z embryologie a teratologie (VSET0311p)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VSET0311p - Výběrové přednášky z embryologie a teratologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:popsat vývoj nejdůležitějších orgánových systémů lidského těla;pojmenovat nejčastější nebo nejzávažnější vrozené vývojové vady a vysvětlit mechanismus jejich vzniku.

Osnova

3. a 4. týden: Vývoj a teratologie srdečně cévního a lymfatického ústrojí.5. a 6. týden: Vývoj a teratologie trávicího ústrojí a coelomu.7. týden: Teratologie močového ústrojí.8. a 9. týden: Teratologie pohlavního ústrojí.10. týden: Teratologie nervového systému.11. týden: Teratologie smyslových orgánů.

Literatura

doporučená literaturaČECH, Svatopluk , Drahomír HORKÝ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ . Přehled embryologie člověka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 187 s. ISBN 978-80-210-5414-1. infoVACEK, Zdeněk. Embryologie :učebnice pro studenty lékařství a oborů všeobecná sestra a porodní aistentka. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 255 s. ISBN 80-247-1267-9. infoneurčenoSADLER, T. W. Langmanova lékařská embryologie. Praha: Grada, 2010. ISBN 9788024726403. infoKAPELLER, Karol a Viera POSPÍŠILOVÁ. Embryológia človeka: učebnica pre lekárske fakulty. Martin: Osveta, 2001. 370 s. ISBN 80-8063-072-0. infoMoore Keith L. - Persaud T.V.N. Zrození člověka. 1. české vydání. ISV nakladatelství Praha 2002. 564 s. ISBN 80-85866-94-3.

Garant

prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.

Vyučující

prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc.prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D.MUDr. Irena Lauschová, Ph.D.doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.