Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Neživá příroda 2 (Bi2BP_NPL2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi2BP_NPL2 - Neživá příroda 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Vznik sluneční soustavy a planety Země Neznámý 01.05.2018 13:26 3
Vznik sluneční soustavy a planety Země - prezentace Neznámý 01.05.2018 13:25 3

Další informace

Cíl

Praktické procvičení znalostí získaných v přednášce Bi2BP_NPP2. Příprava textu a prezentace seminární práce, ověřování průběžných znalostí.

Osnova

1. Úvod do studia geologie, vznik a stavba Země, geofyzikální model vnitřní stavby Země, jádro, plášť a zemská kůra: složení, fyzikální a chemické vlastnosti, charakteristika litosféry, hydrosféry, atmosféry a biosféry – význam pro život a člověka.2. Principy deskové tektoniky, hlavní typy tektonických rozhraní, seizmická činnost, horké skvrny.3. Endogenní geologické procesy: magmatismus, metamorfismus, diastrofismus.4. Exogenní geologické procesy: zvětrávání, činnost podzemní a povrchové vody, činnost ledu, činnost větru, gravitační činnost: svahové pohyby, geologická činnost člověka.7. Regionální geologie České republiky – Český masiv, Západní Karpaty8. Historická geologie – geologické éry a jejich paleogeografická, klimatologická, geologická a biologická charakteristika, vývoj života na Zemi.

Literatura

CHLUPÁČ, Ivo. Historická geologie (Přív.) : Základy geologie [Kachlík, 1996] : Základy geologie [Kachlík, 2000]. infoCHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ , Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK . Geologická minulost České republiky, Vydání 2, opravené. Praha: Academia Praha, 2011. 436 s. Neživá příroda, 11 147. ISBN 978-80-200-1961-5. info

Požadavky

Bi2BP_NPP1 Neživá příroda I Úspěšné ukončení předmětu Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 1.

Garant

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.RNDr. Václav Vávra, Ph.D.