Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Neživá příroda 2 (Bi2BP_NPP2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi2BP_NPP2 - Neživá příroda 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Geologické mapy Neznámý 01.05.2018 15:23 5
Geologie - přednášky Neznámý 01.05.2018 15:23 7
Geologie Brna a okolí Neznámý 01.05.2018 15:23 11

Další informace

Cíl

Po ukončení předmětu Bi2BP_NPP2 Neživá příroda 2 získá student představu o vzniku a stavbě planety Země a seznámí se se základními endogenními a exogenními geologickými procesy. Obdrží základní informace o geologické stavbě České republiky a o jejím geologickém vývoji od proterozoika až po současnost.Získané informace bude student schopen interpretovat ve zjednodušené formě ve výukovém procesu na základních školách.

Osnova

1. Úvod do studia geologie, vznik a stavba Země, geofyzikální model vnitřní stavby Země, jádro, plášť a zemská kůra: složení, fyzikální a chemické vlastnosti, charakteristika litosféry, hydrosféry, atmosféry a biosféry – význam pro život a člověka.2. Principy deskové tektoniky, hlavní typy tektonických rozhraní, seizmická činnost, horké skvrny.3. Endogenní geologické procesy: magmatismus, metamorfismus, diastrofismus.4. Exogenní geologické procesy: zvětrávání, činnost podzemní a povrchové vody, činnost ledu, činnost větru, gravitační činnost: svahové pohyby, geologická činnost člověka.7. Regionální geologie České republiky – Český masiv, Západní Karpaty8. Historická geologie – geologické éry a jejich paleogeografická, klimatologická, geologická a biologická charakteristika, vývoj života na Zemi.

Literatura

http://mineralogie.sci.muni.cz/http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ , Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. infoGÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. infoKACHLÍK, Václav a Ivo CHLUPÁČ. Základy geologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s., 1. ISBN 80-246-0212-1. infoANDRESKA, Jan. Geologie a biologie pro studenty pedagogiky I. stupně základních škol. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 219 s. ISBN 80-85866-46-3. infoZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1998. 93 s. ISBN 80-7067-855-0. infoKUMPERA, Otakar, Jan FOLDYNA a Vojtech ZORKOVSKÝ. Všeobecná geologie [Kumpera, 1988] a. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. infoŠAJGALÍK, Ján. Geológia. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1986. 563 s. info

Požadavky

Bi2BP_NPP1 Neživá příroda I Úspěšné absolvování předmětu Bi2BP_NPP1 Neživá příroda 1.

Garant

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.