Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Učitelská praxe 1 (BiM_VPx1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BiM_VPx1 - Učitelská praxe 1, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Houby - kvasinky (Kvasné bakterie) Neznámý 01.05.2018 12:38 2
Houby - plísně Neznámý 01.05.2018 12:38 1
Molovití Neznámý 01.05.2018 12:38 1
Půdní bakterie Neznámý 01.05.2018 12:38 1
Vši, blechy Neznámý 01.05.2018 12:38 1

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude student schopen:· rozvíjet své odborné dovednosti· usilovat o dosažení uznání v roli asistenta učitele a učitele;· propojit teoretické poznatků získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi· reflektovat dovednosti žáků· reflektovat vlastní dovednosti· naplánovat a realizovat výuku přírodopisu· podílet se na vytváření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce·

Osnova

· činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.);· vedení pedagogického deníku – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 1;· plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 1;· náslechy (dle možností školy), vlastní výuka (3 hodiny);

Literatura

ŠIMONÍK, Oldřich. The beginning teacher : some pedagogical problems of beginning teachers : Začínající učitel : některé pedagogické problémy začínajících učitelů. infoDYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel :příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 978-80-247-2863-6. infoBýt učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Edited by Jaroslava Vašutová. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 978-80-7290-325-2. infoPETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 380 s. ISBN 80-7367-172-7. infoKYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 155 s. ISBN 80-7178-965-8. infoALTMANN, Antonín a František HORNÍK. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie. 1. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 217 s. infoALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. infoALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info

Požadavky

Je třeba, aby si polovina studentů ročníku souběžně s předmětem Učitelská praxe 1 zapsala také předmět Učitelská praxe 1- seminář. Druhá polovina studentů si tento předmět zapíše souběžně s předmětem Učitelská praxe 2.

Garant

Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.Mgr. Blanka Pravdová, Ph.D.Mgr. Petr SvojanovskýMgr. Petra Zetochová