Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Učitelská praxe 2 (BiM_VPx2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu BiM_VPx2 - Učitelská praxe 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Chobotnatci, kytovci - prezentace Neznámý 01.05.2018 12:08 1
Cizokrajní ještěři a hadi Neznámý 01.05.2018 12:07 1
Geol. děje, Vnitřní geol. děje I Př 9 - struktura zápisu Neznámý 01.05.2018 11:59 0
Hlodavci Neznámý 01.05.2018 12:08 1
Houby Neznámý 01.05.2018 12:07 1
Magma - pracovní list Př 9 Neznámý 01.05.2018 12:09 2
Magma - prezentace Seminárky, referáty 01.05.2018 12:09 1
PRACOVNÍ LIST Př 7 Neznámý 01.05.2018 11:58 0
Primáti - prezentace Neznámý 01.05.2018 12:09 1
Sinice Neznámý 01.05.2018 12:07 1
Sopečná činnost Seminárky, referáty 01.05.2018 12:09 1
Sopečná činnost - pracovní list Př 9 Neznámý 01.05.2018 12:09 2
TEST Př 9 - Vnitřní geologické děje ŘEŠENÍ Neznámý 01.05.2018 11:58 0
Vnější geol. děje II Př 9 - struktura zápisu Neznámý 01.05.2018 11:58 0
Vnější geol. děje Př 9 - struktura zápisu Neznámý 01.05.2018 11:58 0
Vnější geologické děje Neznámý 01.05.2018 11:59 0
Vodní ptáci (zástupci) Neznámý 01.05.2018 12:07 1
Zajícovci Neznámý 01.05.2018 12:09 2
Zástupci hub Neznámý 01.05.2018 12:07 3
Zemětřesení Neznámý 01.05.2018 12:09 1

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude student schopen:použít informace k rozšíření svých profesních kompetencí· propojit teoretické poznatků získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného oboru s praktickými zkušenostmi· reflektovat dovednosti žáků· naplánovat a realizovat výuku přírodopisu· podílet se na vytváření pozitivní pracovní atmosféry ve výuce

Osnova

· činnosti vykonávané ve funkci asistenta (třídního) učitele zadané ředitelem základní školy (např. pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků, tvorba učebních pomůcek, individuální práce se žáky se specifickými potřebami, doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze, příprava školních projektů a akcí, dozory, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, příprava třídnické hodiny, suplování ad.). vedení pedagogického deníku – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 2. plnění dlouhodobých komplexních portfoliových úkolů – viz Manuál studenta učitelství na Učitelské praxi 2. náslechy (10 hodin), vlastní výuka (10 hodin)

Literatura

DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel :příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 978-80-247-2863-6. infoKlíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou. Vyd. 3. Praha: Portál, 2008. 155 s. ISBN 978-80-7367-434-2. infoModerní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 978-80-7367-427-4. infoBýt učitelem :co by měl učitel vědět o své profesi. Edited by Jaroslava Vašutová. 2. přeprac. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. 76 s. ISBN 978-80-7290-325-2. infoŠIMONÍK, Oldřich . Začínající učitel. dotisk 1. vydání. Brno: MU, 1995. 101 s. Spisy pedagogické fakulty MU, sv. 56. ISBN 80-210-0944-6. infoALTMANN, Antonín. Metody a zásady ve výuce biologii. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 285 s. infoALTMANN, Antonín. Didaktické zásady ve výuce biologii (Kapitola z didaktiky biologie). Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 65 s. info

Požadavky

BiM_VPx1 Učitelská praxe 1 Předmět může být zapsán pouze společně s Učitelskou praxí – seminář.

Garant

Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr SvojanovskýMgr. Libuše Vodová, Ph.D.Mgr. Petra Zetochová