Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace ve výuce fyziky (FY2MP_MV)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FY2MP_MV - Motivace ve výuce fyziky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:získat základní vědomosti o motivaci žáka v přírodovědné výuce se zaměřením na výuku fyziky;osvojit si dovednosti vytvářet prostředky motivačních výukových technik a jejich aplikace do výuky;vytvořit si kladného postoje studenta k přírodovědnému vzdělávání.

Osnova

1. Motivace v přírodovědné výuce.2. Druhy motivace.3. Poznávací motivace.4. Vnitřně předmětové poznávací motivační vyučovací techniky.4.1 Nezáměrné vnímání a experimentování.4.2 Modelování objektů a jevů.4.3 Systematizace poznatků.4.4 Podobnost a analogie.4.5 Problémové úlohy a projekty.4.6 Jednoduché experimenty a hračky.4.7 Naučné filmy a videopořady.4.8 Paradoxy, kouzla a triky.4.9 Humor.5. Mezipředmětové poznávací vyučovací techniky.5.1 Aplikace vědomostí v technice a jiných vědách5.2 Přírodověda v životě člověka.5.3 Historie objevů a osudy přírodovědců.5.4 Počítače v přírodovědě.5.5 Sci-fi literatura a film.5.6 Přírodověda a umění.5.7 Citáty významných přírodovědců.5.8 Filozofické aspekty přírodovědy.6. Fáze v zásady aplikace motivačních technik ve výuce

Literatura

TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA . Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008. s. 15-34, 20 s. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.Mgr. Ivana Medková, Ph.D.Mgr. Petr Novák, Ph.D.