Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ (FY2MP_MVP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu FY2MP_MVP - Motivace v přírodovědné výuce - Učitelství pro 1.st.ZŠ, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen sestavit program výukové hodiny přírodovědy

Osnova

Základní pojmy:integrovaná přírodovědná výuka

Literatura

TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Kompetence a dovednosti žáků jako vzdělávací cíle přírodovědné výuky. In Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu. Zbornik referatov z 12. mezdinárodnej konferencie. DIDFYZ 2000. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity K. Filozófa v Nitre a pobočka JSMF v Nitre., 2001. s. 73-78. ISBN 80-8050-387-7. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Josef Trna, CSc.RNDr. Eva Trnová, PhD.