Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 2 (HV2BP_RDS2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu HV2BP_RDS2 - Řízení dětských sborů a školních instrumentálních souborů 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je:- Taktovací schemata 2 - 12, agogické změny, slučování a dělení dob, diferencování pohyb pravé a levé ruky dirigenta, připrava a nastup, závěrečné gesto. - Temperované a čisté sborové ladění, artikulace vokálů a konsonantů. Typy sborových těles, koncertní postavení sboru , organizace zkoušek, dlouhodobý dramaturgický plán tělesa. -Zasady studia sborových partitur pro dětské, ženské, mužské, smíšené obsazení. - Sbory a capella, sbory s doprovodem. - Pojmy: Nástupy, závěry, dělení, lomení, nástupy na doby, které nemáme ve schématu, auftakty - předtaktí, dynamika.

Osnova

- Čeští sboroví skladatelé 20 století. Charakteristická díla, vokální a instrumentální tvorba pro děti. - Sborové ladění a intonace, artikulace konsonant a vokálů, tembrová vyrovnanost. Zpěvní artikulace: legáto, staccato, mezzostaccato, staccatissimo, portamento, glisando, lidový skluz, přiraz. Čeští sbormistři a dirigenti 20 století. Umělecký růst pevěckých spolků, mezinárodní uspěchy učitelskych těles a ostatních českých sborů. Falzet, přechodné tony, voixmixte, vibrato, tremolo, sotto voce. Sborové skladby s doprovodem. Taktovácí schemata složených taktů. Dirigentské osobnosti světové urovně, nejlepší profesionální a amatérské sbory. Literatura: J.Kolář : Sborový zpěv a řizení sboru" Praha 1998 Dejiny české hudební kultury" (1,2) Praha 1972, 1981. M.Buček : Sborový zpěv 2. MU Brno 1990 J.Vrchotová-Patová "Pěvecká připrava" a "Sborový zpěv" Praha 1986. - Repertoár: B. Smetana - Tři ženské sbory, L. Janáček - Ukvalské písně.

Literatura

ROB, Josef a Ivana ŠTÍBROVÁ. Sborový zpěv a řízení sboru. Edited by Jiří Kolář. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 143 s. ISBN 80-7184-557-4. infoROB, Josef, Ivana ŠTÍBROVÁ a Jiří KOLÁŘ. Sborový zpěv a řízení sboru. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 182 s. ISBN 80-7184-556-6. infoBUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 2 [Buček, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. 240 s. ISBN 80-210-0513-09. infoBUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 240 s. ISBN 80-210-0513-0. infoBUČEK, Miloslav. Sborový zpěv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 138 s. ISBN 80-210-0201-8. infoŘÍHA, Josef. Sborový zpěv v hodinách hudební výchovy. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1979. 79 s. infoKOSTEČKA, Jan. Sborový zpěv a řízení sboru. 2, Výbor ze sborové tvorby. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972. 248 s. infoDOSTALÍK, Jaroslav. Dětský sborový zpěv jako svébytná estetická kvalita hudby. Edited by Zdeněk Blažek. 1968. 105 s. + [. infoLÝSEK, František. Dětský sborový zpěv. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 173 s. info

Požadavky

HV2BP_RDS1 Řízení dětských sborů Bezpečné ovládání hry na klavír (housle), intonace a zpěvu.

Garant

doc. Mgr. Vladimír Richter

Vyučující

MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.