Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vstupní motivační pedagogická praxe (MSBP_VMPP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MSBP_VMPP - Vstupní motivační pedagogická praxe, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumět a vysvětlit vztahy mezi učitelem mateřské školy a dětmi;použít informace o předškolním vzdělávání k vlastní profesní motivaci;vytvořit si představu o předškolním vzdělávání v mateřské škole;interpretovat informace zjištěné na základě pozorování vzdělávací práce v mateřské škole;

Osnova

Bloková praxe probíhá po dobu jednoho týdne na vybraných mateřských školách v Brně.Školy jsou vybírány tak, aby se lišily svým zaměřením nebo organizací výchovně – vzdělávací činnosti.Praxe je výhradně hospitační.Rozbor se studenty povede pověřená učitelka nebo ředitelka MŠ.Studentům bude poskytnuta zpětná vazba na základě rozboru jejich prací (esejí).

Literatura

SMOLÍKOVÁ, Kateřina. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2004. 48 s. ISBN 80-87000-00-5. infoDEISSLER, Hans Herbert. Každodenní problémy v mateřské škole :pomoc pro učitelky a rodiče. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 108 s. ISBN 80-7178-010-3. info

Garant

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Zora Syslová, Ph.D.