Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Motivace ve výuce cizího jazyka (NJ_M302)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu NJ_M302 - Motivace ve výuce cizího jazyka, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Am Ende des Kurses sollten die Studierenden fähig zu sein, das Basiswissen über die Spezifika der Lern- und Lehrpozesse der Schüler mit Teilleistungsstörungen im Deutsch-als-Fremdsprache-Unterricht und die theoretischen Kenntnisse in die Unterrichtspraxis implementieren zu können.

Osnova

Legasthene Kinder und Fremdsprachenwerwerb;Lernschwierigkeiten;Teilleistungsstörungen;Individualisierung;Differenzierung;Unterrichtsaktivitäten zur Förderung des Fremdsprachenlernens der legasthenen Kinder

Literatura

ZELINKOVÁ, Olga. Cizí jazyky a specifické poruchy učení. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2006. 167 s. ISBN 80-7311-022-9. infoJANÍKOVÁ, Věra . Fremdsprachenunterricht und Kinder mit besonderen Bildungsbedürfnissen in der Tschechischen Republik. Problemfelder und mögliche Lösungen. In Integrations-und Sonderpädagogik in Europa. 1. vyd. BAD HEILBRUNN / OBB.: Julius Klinkhardt, 2004. s. 274-279, 6 s. ISBN 3-7815-1342-4. infoSELLIN, Katrin. Wenn Kinder mit Legasthenie Fremdsprachen erlernen :mit zahlreichen Übungsvorschlägen. Basel: Ernst Reinhardt, 2004. ISBN 3-497-01673-X. infoZELINKOVÁ, Olga . Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 263 s. ISBN 80-7178-800-7. infoJANÍKOVÁ, Věra . Výuka německého jazyka u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, pedagogická fakulta, 2003. 120 s. ISBN 80-210-3135-2. infoJANÍKOVÁ, Věra . Výuka cizích jazyků u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a relaxační cvičení. Cizí jazyky, Plzeň: Fraus, 2002, roč. 46,2002/03, č. 2, s. 52-54. ISSN 1210-0811. info

Garant

Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.