Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy (OP3BK_PRVI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OP3BK_PRVI - Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účelem výuky předmětu je seznámit posluchače s pojetím a obsahem řízení výchovy a vzdělávání v ČR, hlavními současnými směry a koncepcemi a nástroji v oblasti řízení školství ČR se zaměřením na výchovně vzdělávací zařízení. Základem výuky bude seznámení se základními technikami a nástroji školského managementu a jejich praktickým uplatněním v souladu s aktuálními problémy.

Osnova

1. Kurikulum2. Obsah vzdělávání3. Česká školská soustava4. Správa a samospráva školy i školství v ČR5. Rámcový vzdělávací program6. Evaluace vzdělávání a výchovy7. Klima školy a klima třídy8. Právní základy řízení školství v ČR

Literatura

povinná literaturaSVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. infodoporučená literaturaSVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 328 s. ISBN 9788073574949. infoSVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. infoneurčenoEGER, Ludvík. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 224 s. ISBN 80-7238-583-6. infoEGER, Ludvík. Personální řízení :(se zaměřením na školství). Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. 68 s. ISBN 80-7083-799-3. infoEGER, Ludvík. Strategie rozvoje školy. 1. vyd. Plzeň: Cechtuma, 2002. 111 s. ISBN 80-903225-6-5. infoEGER, Ludvík a Dana EGEROVÁ. Image školy. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 22 s. ISBN 80-7083-440-4. infoEGER, Ludvík a Dagmar JAKUBÍKOVÁ. Kultura školy. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2000. 31 s. ISBN 80-7083-441-2. infoZápadočeská univerzita (Plzeň). Školský management. 1, Mezinárodní sborník. Edited by Ludvík Eger - Dagmar Jakubíková. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 1999. 106 s. infoEGER, Ludvík. Efektivní školský management. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998. 224 s. ISBN 80-7082-430-1. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

RNDr. Barbora JavorováMgr. Jaroslav Morbacherdoc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.