Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost - cvičení (OP3BP_FIGC)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OP3BP_FIGC - Finanční gramotnost - cvičení, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je prohloubení a rozšíření znalostí studentů o teorii a praxi veřejných financí, srovnání shod a rozdílů veřejných financí ČR, Francie a EU.Po absolvování kurzu by student měl být schopen:- osvětlit základní myšlenky teorie veřejných financí- popsat systém veřejných financí a jeho jednotlivé části- interpretovat rozpočtový proces- identifikovat různé typy veřejných výdajů a příjmů- rozumět fondovému financování- porovnat modely fiskálního federalismu- chápat důležitost regionálních a místních rozpočtů- sumarizovat roli rozpočtu EU a Evropských fondů.Akcent je kladen na praktickou znalost českých a francouzských veřejných financí a financí EU.

Osnova

1. Úvod od studia předmětu. Obsah předmětu, základní a doporučená literatura, formát zkoušky. Příčiny existence a funkce veřejného sektoru. Normativní a pozitivní přístupy. Tzv. neekonomické příčiny existence VS, tržní a státní selhání. Pojetí spravedlnosti.2. Státní rozpočet, jeho příjmy a výdaje, rozpočtový proces a zásady, mimorozpočtové financování a fondy, úvod do analýzy mandatorních výdajů.3. Fiskální politika a daňová politika. Tendence ve vývoji daňové kvóty a její různé ukazatele. Vývoj jednotlivých daňových příjmů a jejich determinanty, možnosti predikce daňových příjmů.4. Úvod do fiskálního federalismu v ČR. Reforma územní veřejné správy. Úvod do rozpočtů krajů a obcí.5. (F) Tvorba a čerpání rozpočtů územně samosprávných celků, jejich evaluace a kontrola. Čerpání peněz z evropských rozpočtů. Aktuální problémy.6. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha. Analýza strukturální a cyklické části, přeměna deficitu na dluh, dluh v ČR, skrytý dluh, nepřímé závazky státu, způsoby, forma a procedura krytí deficitu a dluhu v ČR.7. (F) Příčiny formování nadnárodních veřejných financí. Finanční historie Evropského společenství.8. (F) Společný rozpočet Evropské unie. Vývoj příjmové stránky rozpočtu EU. Rozpočtová kompenzace Velké Británie.9. (F) Pravidla komunitárního rozpočtování. Rozpočtová pravidla a jejich zdroje, rozpočtové zásady.10. Harmonizace a koordinace daní zemí EU. Příčiny harmonizace nepřímých a koordinace přímých daní, jejich pozitiva a negativa, současná platící pravidla.11. Předvstupní fondy, rozšíření, závěr.

Literatura

doporučená literaturaFinance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola : rukověť územní samosprávy (Variant.) : Jak řídit kraj, město, obec : finance, rozpočty, účetnictví, veřejná kontrola : rukověť územní samosprávy. II. díl. infoBACHANOVÁ, Veronika . Členství České republiky v EMU - výzva pro české veřejné finance. Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1213-2446. infoPŮLPÁN, Karel a Stanislava PŮLPÁNOVÁ. Banky a finanční organizace v České republice :banky, finanční organizace, leasing, kapitálový trh, pojišťovnictví, penzijní pojištění, zdravotní pojišťovny, kontakty, služby, nabídky, slovníček pojmů : finance. Edited by Martin Švehla - Jaroslav Mesršmíd. Praha: Public History, 1995. 224 s. ISBN 80-901432-5-3. infoneurčenoEijffinger, S.C.W., de Haan, J.: European Monetary and Fiscal Policy. Oxford University Press 2000. ISBN 0-19-877616-0WILMOTT, Paul. Frequently asked questions in quantitative finance :including key models, important formul, popular contracts, essays and opinions, a history of quantitative finance, sundry lists, the commonest mistakes in quant finance, brainteasers, plenty of straight. 2nd ed. Chichester: Wiley, 2009. xiv, 608 s. ISBN 9780470748756. infoEncyclopedia of business and finance. Edited by Burton S. Kaliski. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2007. 2 vols. (7. ISBN 9780028660813. infoCHUNG, Kai Lai a Farid AITSAHLIA. Elementary probability theory :with stochastic processes and an introduction to mathematical finance. 4th ed. New York: Springer, 2003. xiii, 402. ISBN 0-387-95578-X. infoGlobal development finance 2003 :striving for stability in development finance. Washington: World Bank, 2003. x, 237 s. ISBN 0-8213-5428-0. infoVOMÁČKOVÁ, Helena. České vysoké školy a veřejné finance. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně - Ústí nad Labem, 1998. 146 s. ISBN 80-7044-226-3. infoPublic finance in theory and practice : international student edition (orig.) : Veřejné finance v teorii a praxi. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 1989. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

Ing. Pavla Stejskalová