Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finanční gramotnost - přednáška (OP3BP_FIGP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OP3BP_FIGP - Finanční gramotnost - přednáška, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět Osobní finance je pojat jako první seznámení studentů všech oborů a specializací s osobními a rodinnými financemi. V úvodní části se předmět věnuje základním aspektům osobních a rodinných financí a osobním a rodinným cílům a jejich plánování. Následující bloky jsou zaměřeny na půjčky, spoření a investice, ale i na riziko a zajištění proti němu, platební styk a elektronické bankovnictví. Stranou nezůstane ani problematika bydlení. Závěr je věnován problematice předlužení a způsobům řešení pohledávek po splatnosti a exekuci. V rámci tohoto předmětu získají studenti rovněž informace o vybraných oblastech osobních a rodinných financí ve světě. Na konci kurzu bude jeho absolvent schopen: - vymezit osobní a rodinné finance, - charakterizovat jednotlivé typy půjček, způsoby spoření, investování a řízení rizika, pojistné produkty a produkty platebního styku, - objasnit daňové aspekty osobních a rodinných financí, - popsat finanční plánování a jeho etapy, - porovnat vlastnické, družstevní a nájemní bydlení, - objasnit problematiku exekucí.

Osnova

1)Úvod do osobních a rodinných financí 2)Příjmy a výdaje jednotlivce a rodiny, osobní a rodinný majetek 3) Osobní a rodinné cíle a jejich plánování (osobní a rodinné cíle, kdy začít plánovat své finance, sestavení a realizace osobního a rodinného finančního plánu) 4)Půjčky a úvěry (spotřebitelské úvěry, hypotéční úvěry, splátkový prodej, kreditní karty, leasing…) 5)Spoření (termínované účty, spořící účty, stavební spoření, penzijní připojištění…) 6)Investice (aktivní a pasivní investice; akcie, obligace, podílové listy, indexové produkty…) 7)Riziko a zajištění proti němu, pojištění (cestovní, úrazové, penzijní, zdravotní a životní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti, pojištění pro případ nesplacení úvěru, pojištění pro případ nemoci…) 8)Platební styk. Elektronické bankovnictví. 9)Bydlení (financování vlastního bydlení, výhody a nevýhody vlastnického, družstevního a nájemního bydlení, pojištění, daně) 10) Investice, spoření, úvěry a daně 11) Předlužení domácností a způsoby řešení pohledávek po splatnosti 12)Exekuce (za jakých okolností může být uvalena, na co a na koho může být uvalena, jak probíhá, jak se proti ní bránit, práva exekutora, dlužníka a věřitele, co dělat v případě neoprávněné exekuce…) 13)Osobní a rodinné finance v České republice a ve světě

Literatura

povinná literaturaInvestiční strategie pro třetí tisíciletí. Edited by Pavel Kohout. 5. přeprac a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 287 s. ISBN 978-80-247-2559-8. infodoporučená literaturaSYROVÝ, Petr. Financování vlastního bydlení. 5. zcela přeprac. vyd. Praha: Grada, 2009. 143 s. ISBN 978-80-247-2388-4. infoFILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství :kam s penězi. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2006. xv, 474 s. ISBN 80-7179-416-3. infoŠULC, Jaroslav. Penzijní připojištění. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-0772-1. infoVYSUŠIL, Jiří a Jiří FOTR. Ekonomika a finance podniku pro manažery. Praha: Eurovia, 1990. 116 s. ISBN 80-901186-7-4. infoneurčenoCALLAGHAN, G.; FRIBBANCE, I.; HIGGINSON, M. Personal Finance. John Wiley & Sons, 2006. 472 s. ISBN-13: 978-0-470-02855-1.FILIP, Miloš. Osobní a rodinné bohatství :jak se dobře zajistit. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2006. xi, 273 s. ISBN 80-7179-466-X. infoSYROVÝ, Petr a Martin NOVOTNÝ. Osobní a rodinné finance. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2005. 176 s. ISBN 80-247-1098-6. infoZNAMENÁČEK, Martin. Čínská ekonomika :hlavní změny a perspektiva. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1996. 105 s. ISBN 80-7079-847-5. infoSUCHÁ, Jana. Podnikatelský záměr - ekonomika a finance. 1. vyd. Praha: Pragoeduca, 1994. 54 s. ISBN 80-85856-11-5. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

Ing. Pavla Stejskalová