Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy (OP3BP_PRVI)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OP3BP_PRVI - Řízení institucí výchovy, vzdělávání a veřejné správy, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Účelem výuky předmětu je seznámit posluchače s pojetím a obsahem řízení výchovy a vzdělávání v ČR, hlavními současnými směry a koncepcemi a nástroji v oblasti řízení školství ČR se zaměřením na výchovně vzdělávací zařízení. Cílem výuky bude seznámení se základními technikami a nástroji školského managementu a jejich praktickým uplatněním v souladu s aktuálními problémy.Na konci tohoto kurzu bude student schopen:- porozumět základním pojmům studované disciplíny- vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu.Student bude schopen získané znalosti aplikovat na management konkrétní školy.

Osnova

1. Kurikulum2. Obsah vzdělávání3. Česká školská soustava4. Správa a samospráva školy i školství v ČR5. Rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program6. Systém školského managementu7. Aplikace základních manažerských funkcí ve školském managementu 8. Evaluace vzdělávání a výchovy8. Otevřená a komunitní škola9. Zdravá škola

Literatura

OBST, Otto. Manažerské minimum pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 121 s. ISBN 80-244-1359-0. infoSVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. infoŠŤÁVA, Jan . Školský management. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. 11 s. ISBN 80-7204-457-5. infoOBST, Otto. Základy školského managementu pro učitele. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1998. 109 s. ISBN 80-7067-941-7. infoSVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996. 382 s. ISBN 80-902200-8-8. infoBACÍK, František, Jaroslav KALOUS a Jiří SVOBODA. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 160 s. ISBN 80-7184-025-4. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

RNDr. Barbora JavorováMgr. Jaroslav MorbacherMgr. Irena Plucková, Ph.D.