Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení kvality obchodu a služeb (OP3MK_JOS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu OP3MK_JOS - Řízení kvality obchodu a služeb, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude mít student přehled o základních principech systému managementu jakosti.Bude znát možnosti využití systému ISO při řízení organizace.Bude umět použít informace o systému managementu jakosti pro oblast školství.Absolvent tohoto kurzu se bude orientovat v odborné literatuře.Bude mít základní informace o politice kvality na úrovni státu a Evropské unie.Bude se orientovat v typech certifikátů kvality.Bude mít základní informace pro aplikaci systému kvality v zaměstnání.

Osnova

- Úvod do jakosti- Historie jakosti- Pojetí jakosti kvalita firmy- Vybrané pojmy související s jakostí- Důvody zájmu o jakost- Normy ISO řady 9000- Přístupy zabezpečování jakosti ve smyslu ISO 9000- ISO 9001- Nástroje a metody řízení jakosti- Nástroje a metody univerzálního použití- Metody používané při plánování jakosti- Metody používané pro monitorování a zlepšování procesů- Metody hodnocení jakosti- Perspektivy ve vývoji přístupů řízení jakosti- Integrace systémů managementu jakosti, environmentu a bezpečnosti

Literatura

VEBER, Jaromír. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. první. Praha: Grada Publishing, 2002. 163 s. ISBN 80-247-0194-4. infoNENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti :quality management. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. 282 s. ISBN 80-7261-071-6. infoVEBER, Jaromír. Management kvality a environmentu :učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 1. dotisk 1. vyd. V Praze: Vysoká škola ekonomická, 2003. 157 s. ISBN 80-245-0289-5. infoNENADÁL, Jaroslav. Měření v systémech managementu jakosti. 2. dopl. vyd.. Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0. info

Garant

doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Vyučující

RNDr. Barbora Javorová