Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filosofie výchovy 2 (PdDR_FVV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu PdDR_FVV2 - Filosofie výchovy 2, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Filozofie výchovy umožňuje pedagogice najít vazby k filozofii kultury a filozofii vědy, a to prostřednictvím filozofické antropologie, noetiky a etiky. Na této cestě je třeba se seznámit s velkými mysliteli jednotlivých vývojových epoch, kteří trvale ovlivnili pedagogické myšlení a na jejichž odkaz dosud navazujeme. S pedagogickými koncepcemi významných filozofů je nezbytné konfrontovat myšlenkové proudy současné pedagogiky a hledat řešení aktuálních edukačních problémů v oblasti noetiky, mravnosti, estetiky i duševního a tělesného zdraví. Filozofie výchovy poskytuje východiska také k otázce životního stylu a profesních postojů. Kromě celkového přehledu naznačených problémových okruhů je potřeba důvěrněji se seznámit s odkazem aspoň jednoho myslitele a z jeho pohledu analyzovat některý výchovně-vzdělávací problém.

Osnova

Mimoevropské starověké filozofické koncepce a výchova.Řečtí antičtí filozofově a jejich názory na výchovu.Názory římských filozofů na výchovu.Středověká výchova a její filozofické zakotvení.Osvícenství a racionalismus ve výchově.Filozofická východiska pedagogické soustavy J. A.Komenského.Novověká filozofie a její pedagogická reflexe.Filozofie moderní doby a její odraz v pedagogice.Postmoderna a její ohlas v pedagogickém myšlení.České filozofické tradice a výchova (Chelčický, Komenský, Masaryk, Patočka aj.).Podstata výchovy a její filozofické zázemí.Cíle výchovy a jejich filozofické aspekty.Problematika poznání.Axiologické otázky výchovy.Mravnost v soustavě hodnot.Krásno v soustavě hodnot.Zdraví v soustavě hodnost.Životní styl z pohledu filozofie.Kultura, filozofie, věda a pedagogika.Ideál osobnosti ve filozofické reflexi.Profesní morálka učitele.

Literatura

doporučená literaturaBLECHA, I. Filosofie. Olomouc : Naklad. Olomouc, 2002.SINGULE, F., RÝDL, K. Pedagogické proudy 1. poloviny 20. století. Praha : SPN, 1993.PATOČKA, J. Filosofie výchovy. Praha : PdF UK, 1997.

Požadavky

PdDR_FVV1 Filosofie výchovy

Garant

prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.