Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie výchovy (seminář) (SV4BP_FiVS)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu SV4BP_FiVS - Filozofie výchovy (seminář), Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Hlavním cíle kurzu:naučit se pracovat s odbornou literaturoupřipravit podklady pro slovníkové heslourčit důvody neporozumění výkladu a náležitě se zeptat a neporozumění odstranitna základě vlastní zkušenosti, četby odborné literatury a přednášek učitele navrhnout a obhájit pedagogické ideály

Osnova

Okruh A = příprava slovníkového hesla1) Základní zásady při práci na slovníkovém hesle.2) Vytipování příslušných zdrojů, excerpce děl.3) Porozumění historickému a ideovému pozadí myšlení daných autorů o pedagogice.4) Konečné zpracování podkladů pro slovníkové heslo.

Literatura

JŮVA, Vladimír a Vladimír JŮVA. Stručné dějiny pedagogiky. 6. rozšířené. Brno: Paido, 2007. 91 s. ISBN 978-80-7315-151-5. infoKÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 1, Do konce středověku. Vyd. 2., oprav. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 280 s. infoKÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 1 : Dějiny pedagogiky. D. 2, Od renesance a reformace do konce století osmnáctého. Sv. 2 (Obsaž.). Vyd. 2., opr. a rozš. V Praze: Nákladem České grafické Unie v Praze, 1923. 350 s. infoKÁDNER, Otakar. Dějiny pedagogiky. D. 3, Vývoj theorií pedagogických od konce století osmnáctého. Sv. 1 [Kádner, 1912]. V Praze: Nákladem Dědictví Komenského, 1912. 426 s. infoMalé dějiny filosofie. Edited by Hans Joachim Störig. 7. přepr. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925002. infoCORETH, Emerich. Was ist der Mensch? (Orig.) : Co je člověk ? : základy filozofické antropologie. infoKASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. ;. ISBN 978-80-247-2429-4. info

Garant

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Vyučující

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.