Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie kultury (VVDR_DFK)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu VVDR_DFK - Filozofie kultury, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Filosofie kultury: Poznávání smyslu a obsahu kulturní dynamiky v současném světě. Typologie a komparace místa a úlohy jednotlivých kulturních aktivit a oblastí lidské činnosti. Hledání odpovědí na otázku: Kam směřuje vývoj naší civilizace?Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni pochopit celkový smysl a tendence kultury západní civilizace.

Osnova

Původ a obsah filosofie kultury. Smysl lidské kultury. Člověk a vědecké teorie. Kulturní jevy a společenské procesy. Živočišný versus lidský svět. Člověk a jeho kultura. Výstavba (model) kultury. Etické pojetí lidského díla. Klasifikace a komparace kultur. Populární kultura a industriální společnost. Moderna versus postmoderna. Kulturní typologie. Axiologický přístup ke kultuře.

Literatura

SCHWEITZER, Albert. Albert Schweitzer - zastánce kritického myšlení a úcty k životu. Edited by Otakar A. Funda - Petr Pokorný, Translated by Jaroslav Kohout. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1989. 308 s. ISBN 80-7021-010-9. infoPREISNER, Rio. Kultura bez konce (Přít.) : O povaze naší kultury [Černý, 1996]. infoARENDT, Hannah. Krize kultury :čtyři cvičení v politickém myšlení. Translated by Radim Palouš. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1994. 157 s. ISBN 80-204-0424-4. infoRYBÁŘ, Radovan . Poodhalená tajemství kulturologie. In Na cestě k humanitě. první. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 60-69. ISBN 80-210-1264-1. infoRYBÁŘ, Radovan . Kulturologická výprava do říše hodnot. In Na cestě k humanitě II. první. Brno: PdF MU Brno, 2000. s. 66-72. ISBN 80-210-2285-X. infoRYBÁŘ, Radovan . Kultura jako výchova k lidskosti a tvořivému životu. In Základy estetiky a kultury. první. Brno: Akademické nakl. CERM, 1996. s. 7-17. ITEM. ISBN 80-7204-002-2. infoRYBÁŘ, Radovan . Kultura a hodnoty. In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. první. Brno: PdF MU, 1999. s. 135-138. ISBN 80-210-2164-0. infoRYBÁŘ, Radovan . Duchovno v umění. In Duchovnosť v modoch viery, nádeje a lásky. první. Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica: Fakulta Humanitných vied, Slovenská republika, 2002. s. 87-92, 6 s. ISBN 80-8055-585-0. infoRYBÁŘ, Radovan . Etické a právní otázky současné kultury a umění. In Lidská práva v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 166-171, 6 s. ISBN 80-210-3034-8. infoRYBÁŘ, Radovan . Reflexe kultury postmoderní Evropy. In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1. vyd. Brno: Sborník prací PdF MU, 2001. s. 158-163. Řada evropských studií č. 2. ISBN 80-210-2746-0. infoRYBÁŘ, Radovan . Některé současné tendence v kultuře a umění. In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 218-223, 6 s. ISBN 80-210-3301-0. info

Garant

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Vyučující

PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.