Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fylogeneze a diverzita řas a hub (Bi1090)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi1090 - Fylogeneze a diverzita řas a hub, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
fylogeneze Neznámý 11.05.2018 09:40 9

Další informace

Cíl

Výstupy z učení.V případě úspěšného absolvování předmětu bude student schopen:zařadit jednotlivé taxony popsaných organismů v přirozeném systému;charakterizovat jednotlivé skupiny, popsat jejich znaky a životní děje;pochopit vývojové souvislosti mezi jednotlivými skupinami.

Osnova

Základní přehled skupin organismů, hodnocení fylogenetických vztahů, taxonomické jednotky a způsoby klasifikace organismů.Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ semiautonomních organel. Souhrnný přehled systému eukaryot, vývojové vztahy.Přehled oddělení sinic, řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším).1. Cyanobacteria (sinice).2. izolované skupiny jednobuněčných řas: Chlorarachniophyta, Euglenophyta (krásnoočka).3. izolované autotrofní skupiny říše Chromalveolata: Dinophyta (obrněnky), Cryptophyta (skrytěnky), Haptophyta.4. autotrofní Chromalveolata (pokračování): Heterokontophyta („barevné“ řasy – zlativky, Synurophyceae, různobrvky, rozsivky, chaluhy).5. fylogenetický základ říše Plantae, podříše Biliphytae: Glaucophyta, Rhodophyta (ruduchy).6. Plantae, podříše Viridiplantae, vývojová linie Chlorophytae: Chlorophyta (zelené řasy – Prasinophyceae, Ulvophyceae a příbuzné třídy, Trebouxiophyceae, Chlorophyceae).7. Plantae, podříše Viridiplantae, vývojová linie Streptophytae: Charophyta (Klebsormidiophyceae, parožnatky a příbuzné třídy, spájivky).8. říše Amoebozoa: Mycetozoa (hlenky), izolované skupiny podobných améboidních organismů: Acrasida, Plasmodiophorida (nádorovky).9. heterotrofní Chromalveolata: Labyrinthulomycota, Peronosporomycota (Oomycota), Hyphochytriomycota.10. říše Opisthokonta, fylogenetický základ podříše Fungi (houby): Chytridiomycota, Blastocladiomycota.11. Fungi (pokračování): základní charakteristika vlastních hub, Zygomycota (spájivé houby), Glomeromycota.12. Fungi (pokračování): Ascomycota (vřeckaté houby – Taphrinomycotina, kvasinky, Pezizomycotina).13. Fungi (pokračování): pomocné skupiny Deuteromycota (imperfektní houby) a Lichenes (lišejníky).14. Fungi (pokračování): Basidiomycota (stopkovýtrusné houby – rzi, sněti, Agaricomycotina).

Literatura

doporučená literaturaKALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s., 32. ISBN 80-246-1036-1. infoneurčenoKALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 80-7184-611-2. infoVÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha: Karolinum, 1998. 164 s. ISBN 80-7184-603-1. infoŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 80-210-2157-8. info

Požadavky

Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. || NOW ( Bi1090c Fylog. a diver. řas a hub -cv. )Základní znalost systému organismů.

Garant

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.Mgr. Barbora Chattová