Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení (Bi1090c)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu Bi1090c - Fylogeneze a diverzita řas a hub - cvičení, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Cvičení - Krásnoočka, obněnky, skryteňky (Euglenophyta, Dinophyta, Cryptophyta) Neznámý 11.05.2018 09:39 0
Cvičení - Zelené řasy (Chlorophyta) Neznámý 11.05.2018 09:39 1

Další informace

Cíl

Výstupy z učení.V případě úspěšného absolvování kurzu bude student schopen:určit a zařadit typické zástupce jednotlivých skupin organismů v souladu se současným systémem;prezentovat základní znaky těchto organismů (makroskopické i mikroskopické);aplikovat základní morfologické termíny na reálných objektech;diskutovat ekologické požadavky těchto taxonů a jejich praktický význam;ovládat základní metody práce s mikroskopem a osvojit si zásady vědecké ilustrace;využít nabyté dovednosti pro práci (zejména s mikroskopickým materiálem) v navazujících předmětech nebo při zpracování diplomové práce.

Osnova

Demonstrační cvičení ukazující zástupce skupin organismů, teoreticky probíraných na souběžné přednášce, s použitím makroskopických i mikroskopických vzorků, živých kultur i konzervovaného materiálu.1. Sinice.2. Krásnoočka, obrněnky, skrytěnky.3. Heterokontophyta (zlativky, různobrvky, chaluhy), ruduchy.4. Rozsivky.5. Zelené řasy (zelenivky, Cladophorophyceae).6. Charophyta (spájivky, parožnatky).7. Hlenky, nádorovky, Peronosporomycota, Chytridiomycota, spájivé houby.8. Vřeckaté houby (Taphrinomycotina, kvasinky, Pezizomycotina - část).9. Vřeckaté houby (Pezizomycotina - dokončení).10. Lišejníky.11. Stopkovýtrusné houby (rzi, sněti, Agaricomycotina - část).12. Stopkovýtrusné houby (Agaricomycotina - dokončení).

Literatura

KALINA, Tomáš a Jiří VÁŇA. Sinice, řasy, houby, mechorosty a podobné organismy v současné biologii. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 606 s., 32. ISBN 80-246-1036-1. infoŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 80-210-2157-8. infoVÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. Praha: Karolinum, 1998. 164 s. ISBN 80-7184-603-1. infoKALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 80-7184-611-2. info

Požadavky

NOW ( Bi1090 Fylog. a diver. řas a hub )Základní znalost systému organismů.

Garant

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.Mgr. Daniel DvořákMgr. Barbora ChattováMgr. Lukáš Chrást