Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Biochemie (C5720)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C5720 - Biochemie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Metabolismus dusíku Neznámý 06.09.2018 11:36 1
zapisky-transportni-bilkoviny Neznámý 06.09.2018 11:38 2

Další informace

Cíl

Složení a stavba živé hmoty. Organisace buněk. Základni skupiny biomolekul: Aminokyseliny a bílkoviny, Sacharidy, Nukleové kyseliny, lipidy a membrány. Obecné rysy metabolismu. Energetika biochemických reakcí. Základy enzymologie. Základní přeměny biomolekul. Metabolismus aminokyselin a bílkovin.Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza.Metabolismus sacharidů a lipidů.Základy bioenergetiky. Vzájemné vztahy v metabolismu, jeho regulace.Membránový transport. Vybrané biosyntetické dráhy.

Osnova

1. Úvod. Historie, objekty a metody zkoumání. Složení živé hmoty, hierarchie struktur. Aminokyseliny, jejich vlastnosti. Proteinogenní aminokyseliny, volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin.2. Peptidy, vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin.3. Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci.4. Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu.5. Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce. Praktické aspekty.6. Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia.7. Sacharidy. Obecné vlastnosti, reaktivita a rozdělení monosacharidů. Deriváty. Volné monosacharidy.8. Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu. Technologický význam. Glykoproteiny a proteoglykany.9. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty - tuky. Struktura a význam biomembrán.10. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, rovnováha, energetika. Biokatalýza.11. Enzymy, jejich struktura vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, podmínky.12. Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty.13. Koenzymy, funkce, rozdělení. Přehled nejvýznamnějších koenzymů.14. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické příklady.15. Katabolismus bílkovin. Trávení. Obecné přeměny aminokyselin. metabolismus dusíku.16. Přeměny jednotlivých aminokyselin, vzájemné přeměny a katabolismus.17. Degradace a syntesa nukleových kyselin. Metabolismus nukleotidů, syntesa a degradace.18. Genetická informace, její přenos a exprese. Proteosyntesa, regulační mechanismy.19. Metabolismus sacharidů. Degradace a syntesa polysacharidů.20. Glykolysa, rekční schema, energetika, regulace. Resyntesa glukosy. Další přeměny sacharidů. Hexosamonofosfátová cesta, pentosový cyklus.21. Metabolismus lipidů. Degradace a biosyntesa tuků a fosfatidů. Degradace a biosyntesa mastných kyselin. Ketonické látky.22. Cyklus trikarboxylových kyselin. Reakční schema, energetika. Biosyntetický význam, regulace.23. Biologické oxidace. Typy a význam, příklady. Energetika. Oxidační fosforylace. Organisace dýchacího řetězce, protonmotivní síla, vznik ATP.24. Fotosyntesa, pigmenty, přenos elektronů a vznik ATP. Fixace CO2.25. Mikrosomální elektronový transport. Nitrogenasa. Oxygenace.26. Porfyriny. Biosyntesa a odbourání hemu.Isoprenoidy, steroidy, významné látky.27. Regulace metabolismu, vzájemné vztahy.Kompartmentace. membránový transport.28. Neurohumorální systém. mechanismus působení hormonů. Přenos nervového vzruchu.

Literatura

ŠÍPAL, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-21736-2. infoDUCHOŇ, Jiří. Lekárska chémia a biochémia. 1988. 749 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 666 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 3. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. info

Požadavky

Organická chemie I, II nebo Základy organické chemie.Fysikální chemie I, II nebo Základy fysikální chemie.

Garant

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.