Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Předmět Biochemie - seminář (C5730)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu C5730 - Biochemie - seminář, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Katabolismus aminokyselin Neznámý 11.05.2018 11:54 2
Katabolismus lipidů Neznámý 11.05.2018 11:54 2

Další informace

Cíl

Složení a stavba živé hmoty. Organisace buněk. Základni skupiny biomolekul: Aminokyseliny a bílkoviny, Sacharidy, Nukleové kyseliny, lipidy a membrány. Obecné rysy metabolismu. Energetika biochemických reakcí. Základy enzymologie.

Osnova

1. Úvod. Historie, objekty a metody zkoumání. Složení živé hmoty, hierarchie struktur. Aminokyseliny, jejich vlastnosti. Proteinogenní aminokyseliny, volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin.2. Peptidy, vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin.3. Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci.4. Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu.5. Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce. Praktické aspekty.6. Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia.7. Sacharidy. Obecné vlastnosti, reaktivita a rozdělení monosacharidů. Deriváty. Volné monosacharidy.8. Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu. Technologický význam. Glykoproteiny a proteoglykany.9. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty - tuky. Struktura a význam biomembrán.10. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, rovnováha, energetika. Biokatalýza.11. Enzymy, jejich struktura vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, podmínky.12. Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty.13. Koenzymy, funkce, rozdělení. Přehled nejvýznamnějších koenzymů.14. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické příklady.Literatura:Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha 1981Duchoň O.: Lékařská chemie a biochemie, Avicenum, Praha 1985Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha 1995Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha 1966

Literatura

ŠÍPAL, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-21736-2. infoDUCHOŇ, Jiří. Lekárska chémia a biochémia. 1988. 749 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 2. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 666 s. infoDUCHOŇ, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 3. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 306 s. info

Požadavky

NOW ( C5720 Biochemie )Organická chemie I, II.Fysikální chemie I, II.

Garant

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.

Vyučující

doc. RNDr. Petr Zbořil, CSc.Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.