Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance územní samosprávy (CBV404Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CBV404Zk - Finance územní samosprávy, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Cílem předmětu je podat souhrný přehled o financování územních samospráv v České republice se zaměřením na financování obcí a krajů.Na konci kurzu bude student schopen pochopit a vysvětlit rozdíl ve financování státu a územních samospráv, definovat základní instituty územních financí, bude schopen vysvetlit fungování a roli rozpočtů územních samosprávných celků a orientovat se v jejich struktuře. Budě umět plikovat ustanovení o kontrole hospodaření obcí a krajů.

Osnova

základní pojmy: rozpočet, rozpočet obce, kraje, rozpočtový výhledrozpočtový procesrozpočtová skladbapříjmy a výdaje rozpočtůpříspěvkové organizacehospodaření organizačních složekhospodaření dobrovolných svazků obcí

Literatura

PAŘÍZKOVÁ, Ivana . Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 238 s. Edice učebnic č. 414. ISBN 978-80-210-4511-8. infoPAŘÍZKOVÁ, Ivana . Finanční právo : finance územní samosprávy : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 116 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 10). ISBN 80-210-3601-X. infoMRKÝVKA, Petr , Ivana PAŘÍZKOVÁ , Michal RADVAN , Dana ŠRAMKOVÁ , Tomáš FOLTAS a Petra NOVÁKOVÁ . Finanční právo a finanční správa. 1. díl. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 404 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 354). ISBN 80-210-3578-1. infoPAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územních samosprávných celků. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1997-2. info

Garant

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Vyučující

doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBAMgr. Jan Neckář