Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo II - seminář (CM203Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CM203Z - Římské právo II - seminář, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení. Předmět římské právo seznamuje studenty s vývojem a charakterem římského práva soukromého v antickém Římě. Výklad je veden jednak po časové linii, jednak po institutech, čímž je ukázána provázanost systému soukromého práva a vztahy jednotlivých institutů a zároveň vývoj jednotlivých institutů. Součástí výkladu je i otázka recepce a vlivu římského práva na právo středověké, novověké a současné.Course objectives:seznámit studenty se systémem římského práva;rozeznání vlivu římského práva na právo pozdější včetně práva současného;analýza a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje;pochopení provázanosti těchto institutů;analýza a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;

Osnova

Vývoj a organizace římského státuPrameny práva v ŘíměPrávo procesníPrávo osobPrávní úkonyVěcná právaPrávo závazkovéPrávo dědické

Literatura

SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. infoBLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. infoKINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. infoBLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. infoGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. info

Garant

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Vyučující

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.JUDr. Bc. Radek Černoch, Ph.D.