Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro právníky (CM416Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu CM416Zk - Filozofie pro právníky, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumět a vysvětlit základní kategorie a problémy právní filosofie;použít informace o vývoji právního myšlení k lepšímu prozumění teoretických základů práva;vysvětlit aktuální problémy právní filosofie: cíl právní regulace, právo a spravedlnost, aktuální otázky ochrany lidských práv;

Osnova

- K čemu je právní filosofie?-Přirozené právo versus pozitivní právo: Analýza základních kategorií a modelů jejich vztahu;-Kritika právního pozitivismu;-Otázka právního formalismu a platnosti práva-Pravidla versus principy;- Systémové versus diskursivní pojetí práva;- Teorie právní interpretace a argumentace- Právo a spravedlnost. Základní kategorie;- Význam teorie spravedlnosti pro současné právní myšlení;- Filosofické základy lidských práv: právo na život, právo na vlastnictví, právo být jiným;- Aktuální otázky diskriminace;

Literatura

povinná literaturaHOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006. 303 s. ISBN 80-86898-96-2. infoÚvod do právní filozofie :(základní pojmy). Edited by Tatiana Machalová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 162 s. ISBN 80-210-1829-1. infodoporučená literaturaHLOUCH, Lukáš . Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 348 s. Monografie. ISBN 978-80-7380-303-2. infoMACHALOVÁ, Tatiana. Tradice a perspektivy racionalistického právního myšlení :analýza Kantova a Habermasova pokusu o záchranu racionality práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 342 s. ISBN 80-210-3606-0. info

Požadavky

NOW_LIMIT ( CM416Z Filozofie pro právníky - sem. ) || CM416Z Filozofie pro právníky - sem. Filosofie pro právníky patří k základním teoretickým disciplínám. Výuka je koncipována jako výklad základních kategórii a problémů právní filosofie.

Garant

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Vyučující

Mgr. Martin Hapladoc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.Mgr. Jakub Valc