Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo veřejné (D1DER03)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D1DER03 - Římské právo veřejné, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:vysvětlit, jak organizaci a činnost státního aparátu ovlivnila přeměna Říma z městského státu na impérium;porozumět tomu, jak na římské státní instituce působilo křesťanství;analyzovat dopad kontaktů s „barbary“ na římské státní instituce;porozumět zákonitostem vzniku a vývoje trestního práva.

Osnova

Periodizace (Řím od městského státu k impériu).Místní správa.Křesťanství a římské státní instituce.„Barbaři“ a římské státní instituceVývoj soudního řízeníVznik a vývoj trestního práva.

Literatura

SKŘEJPEK, Michal. Ius et religio : právo a náboženství ve starověkém Římě. 1. vyd. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999. 317 s. ISBN 80-901064-8-X. infoSKŘEJPEK, Michal. Vybrané stati z právních dějin. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 100 s. infoKINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 80-7179-031-1. infoDOBIÁŠ, Josef, Milada PAULOVÁ, Otakar SOMMER, Antonín MATĚJČEK, Vladimír GROH, Josef ŠUSTA a František ŽILKA. Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Díl druhý, Římské imperium jeho vznik a rozklad. v Praze: Melantrich, 1936. xxxiv, 695. infoSOMMER, Otakar. Dějiny pramenů římského práva : nástin k přednáškám. Bratislava: Spolek čs. právníků, 1922. 16 s. info

Garant

prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.

Vyučující

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.