Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo - rodinné právo (D3DER08)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D3DER08 - Římské právo - rodinné právo, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římská familia v historickém kontextu. Osobněprávní a majetkové aspekty římské rodiny. Civilní a prétorské pojetí římské rodiny.

Osnova

Římská rodina v klasickém právu.Římská rodina v právu justiniánském.Komparace se současným evropským právem.

Literatura

povinná literaturaGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Edited by Jaromír Kincl. Přetisk 1. vyd. z roku 1981. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 274 s. ISBN 80-7239-057-0. infoBARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva :(ve třech fázích jeho vývoje). Edited by Viktor Knapp - Jan Burian. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN 80-200-0545-5. infoKINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoBARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva [Academia, 1994]. 2. přeprac. vyd. Praha: Academia, 1994. 469 s. ISBN 80-200-0243-X. info

Garant

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.