Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo - právo věcné (D4DER11)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D4DER11 - Římské právo - právo věcné, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Student ovládne širší základ římského práva věcného jakožto nejvýznamnějšího zdroje evropské kontinentální právní kultury.

Osnova

Věcné právo římském soukromém právu. DRžba, vlasnictví, věcná práva k věci cizí.

Literatura

povinná literaturaGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Edited by Jaromír Kincl. Přetisk 1. vyd. z roku 1981. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 274 s. ISBN 80-7239-057-0. infoKINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoneurčenoBARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. 2., přeprac. vyd., v nakl. Praha: Academia, 1994. 469 s., fo. ISBN 80-200-0243-X. infoBARTOŠEK, Milan. Dějiny římského práva : (ve třech fázích jeho vývoje). Praha: Academia, 1988. 302 s., př. info

Garant

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.