Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finančně právní odpovědnost (D6FIP14)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu D6FIP14 - Finančně právní odpovědnost, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět vede posluchače k poznání a hlubší orientaci v systému odpovědnosti ve fiskální i nefiskální části finančního práva. Předmět prohlubuje a rozvíjí předchozí znalosti studentů o tomto specifickém subodvětví tak, aby byli schopni porozumět vazbám mezi finančně právní odpovědností a odpovědností za porušení norem finančního práva a aplikovat obecné poznatky na konkrétní případové studie. Zvláštní pozornost je věnována otázkám mezioborových přesahů. Vedle analytických úvah v dané oblasti bude kladen důraz i na tvorbu systémových řešení studentů s ohledem na aktuální problémy de lege lata a de lege aplicata.

Osnova

Právní odpovědnost jako součást odpovědnosti společenské.Klasifkace odpovědnosti.Odpovědnost za porušení norem finančního práva a finančně právní odpovědnost.Odpovědnost v subodvětvích fiskální části finančního práva.Odpovědnost v subodvětvích nefiskální části finančního práva.Případové studie.

Literatura

Další aktuální knižní a časopisecká literatura dle pokynů vyučující a zaměření práce studenta.BREJCHA, Aleš. Odpovědnost v soukromém a veřejném právu. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 2000. 417 s. ISBN 80-85963-92-2. info

Garant

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA

Vyučující

JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA