Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické otázky jazyka fyziky 1 (F5571)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu F5571 - Filozofické otázky jazyka fyziky 1, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Předmět čerpá z poznatků filosofie, logiky, matematiky, fyziky a lingvistiky. Hledá místo fyziky mezi ostatními obory lidského poznání. Pohlíží na fyziku z perspektivy historického narůstání složitosti jejího jazyka.Na konci kurzu bude student schopen lépe pochopit problémy soudobé fyziky a novým způsobem klást otázky po povaze našeho vědění.

Osnova

Jazyk přirozený a vědecký, věda a víra. Filosofie a přírodní vědy.Vznik jazyka. Znaky a kontext.Přesnost versus vágnost jazyka. Konzistence a koherence jazyka.Kontradikce a paradox.Povaha významu jazykových výrazů.Strukturální úrovně jazyka. Mimetiké, metexis, epagogé.Přehled logiky a argumentacePojetí funkce u Gottloba FregehoVývoj jazyka matematiky IVývoj jazyka matematiky IIVývoj jazyka fyziky IVývoj jazyka fyziky II.

Literatura

ZAJAC, Rudolf, Ján PIŠÚT a Juraj ŠEBESTA. Historické pramene súčasnej fyziky, Zv. 2. Bratislava: Univerzita Komenského, 1997. infoZAJAC, Rudolf a Juraj ŠEBESTA. Historické pramene súčasnej fyziky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1990. 396 s. ISBN 80-05-00231-9. info

Požadavky

Předpokládá se zájem o logiku a přírodní vědy. Přednášky jsou spojeny s diskusí. K zápočtu je třeba předložit esej na téma spojené s obsahem přednášky.

Garant

doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

Vyučující

RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.