Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Vulkanismus a jeho důsledky (G8731)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu G8731 - Vulkanismus a jeho důsledky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Vulkanické horniny jsou důležité při interpretaci geologického vývoje protože jejich geochemie odráží geotektonické prostředí a petrografické charakteristiky (textura a struktura) jsou užitečné pro rekonstrukci paleoprostředí během vulkanických erupcí. Pět přednášek poskytuje krátké shrnutí vulkanologické terminologie a hlavních vulkanické procesy jsou demonstrovány na typických příkladech z terénu, také poskytuje přehled vulkanických struktur a typů erupcí. Budeme diskutovat témata jako vulkanické a postvulkanické procesy, prostředí erupcí, lávové proudy a jejich typy, klasifikace a hlavní rysy pyroklastických hornin, hydrotermální alterace a eroze ve vulkanických terénech, rizika a přínosy vulkanické činnosti.

Osnova

I. ÚvodA. Co je to magmaB. Klasifikace produků vulkanické aktivity(Produkty ztuhnutí lávy – výlevné horniny, produkty sopečných explozí - pyroklastické horniny a vulkanoklastické sedimenty)II. Typy erupcíA. Erupce a sopečné tvaryB. Rozdělení vulkanických tvarůpodle aktivity, délky trvání aktivity, tvaru vulkanického centra, převažujícího produktu exploze, genetické rozděleníC. Rozdělení podle charakteru erupcí(typ havajský, strombolský, vulkánský, peléský (katmajský), pliniovský, trhlinová erupce, hydrovulkanická sopečná činnost,podmořská sopečná činnost, sopečná činnost pod ledem).III. Produkty vulkanické aktivityA. Lávy (kyselé lávové proudy a dómy,bazické a intermediální lávové proudy)B. Produkty sopečných explozí(tefra, ignimbrity, lahary, hyaloklasty, epiklastika)IV. Postvulkanické procesyA. Doprovodné a postvulkanické jevy(výrony plynů, gejzíry, termální prameny, bahenní sopky)B. Hydrotermální alteraceC. Eroze a vulkanické tvaryV. Důsledky vulkanické aktivityA. Nebezpečí vulkanické aktivityB. Přínosy vulkanické aktivitygeneze

Literatura

doporučená literaturaMCPHIE, J., M. DOYLE a R. ALLEN. Volcanic textures : a guide to the interpretation of textures in volcanic rocks. Tasmania: University of Tasmania, 1993. 198 s. ISBN 0-85901-522-X. infoVolcanic landforms and sufrace features : a photograpgic atlas and glossary. Edited by Jack Green - Nicholas M. Short. Berlin: Springer-Verlag, 1971. 519 s. info

Požadavky

G1011 Úvod do geologie || G1011k Úvod do geologie

Garant

doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Vyučující

Mgr. David Buriánek, Ph.D.