Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Řízení strategie a zdrojů v institucích veřejné správy (LA201Zk)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu LA201Zk - Řízení strategie a zdrojů v institucích veřejné správy, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Po dokončení modulu by studenti měli být schopni:a. kriticky analyzovat povahu a vznik strategie, poslání organizace, cíle, strategii a taktiku a jejich roli při dosahování funkční výhody a růstub. vybírat a používat odpovídající techniky a teorie k vytvoření strukturované analýzy vnějších, vnitřních a soutěžních prostředí, tj. zhodnotit vliv vnějších činitelů (stakeholders) a provést vnitřní audit, analyzovat funkční jednotky, hodnotový řetězec a zdroje za účelem zjištění silných a slabých stránek, identifikovat klíčové příležitosti a hrozby pro instituce státní správy, provádět analýzu sektoru státní správy a jeho funkčního prostředíc. používat vhodné obecné strategické modely při volbě určité strategie a přetvářet je na specifické strategie, doporučovat a odůvodňovat zvolené strategie a plán jejich realizaced. kriticky hodnotit výhody a nevýhody spojené s rozdílnými organizačními strukturami na mezinárodní, národní a místní úrovni a určovat strategické tendence a faktory spojené s transformační změnou a také rozumět kultuře a moci a jejich vlivu na strategický rozvoj organizací.

Osnova

• Definiční a řídící strategie. Pojetí a postup. Organizace kurzu. Poslání, vize a strategické cíle. Stakeholders. Stanovení cílů v podnikání.• Vnější prostředí. Proč se provádí vnější analýza? Vnitřní prostředí. Vnitřní audit. Určení funkční strategie. Přístupy k rozvoji strategie. Institucionální a funkční strategie.• Změna strategie a strategie změny.

Literatura

doporučená literaturaJOHNSON, Gerry, Kevan SCHOLES a Richard WHITTINGTON. Exploring corporate strategy. 8th ed. Harlow: FT Prentice Hall, 2008. xxxi, 891. ISBN 9780273711926. infoJOYCE, Paul. Strategic management for the public services. 1. ed. Buckingham: Open University press, 1999. xiii, 204. ISBN 0-335-20048-6. info

Garant

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA

Vyučující

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBAprof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA