Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo II - seminář (MP203Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP203Z - Římské právo II - seminář, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Římské právo představuje propedeutický základ pro studium pozitivních soukromoprávních oborů. Je bází pro pochopení základních přirozenoprávních principů a techniky právního myšlení.;Na konci kurzu bude student schopen:orientovat se v systému římského práva;rozeznávat vliv římského práva na právo pozdější včetně práva současného;analýzy a pochopení jednotlivých institutů práva a jejich vývoje;pochopení provázanosti těchto institutů;analýzy a interpretace textů /příkladů/ a jejich řešení;

Osnova

Vývoj a organizace římského státuPrameny práva v ŘíměPrávo procesníPrávo osobPrávní úkonyVěcná právaPrávo závazkovéPrávo dědické

Literatura

KINCL, Jaromír, Valentin URFUS a Michal SKŘEJPEK. Římské právo. 2., dopl. a přeprac. vyd.,. Praha: C.H. Beck, 1995. xxii, 386. ISBN 3-406-40082-5. infoGAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách [Univerzita Karlova, 1981] : GAIUS (Variant) : Institutionum commentarii quattuor (Orig.). Translated by Jaromír Kincl. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1981. 274 s. infoBLAHO, Peter a Herbert HAUSMANINGER. Praktické štúdie z rímského práva. Wien: Manz, 1993. 220 s. ISBN 80-85719-01-0. infoURFUS, Valentin. Historické základy novodobého práva soukromého :římskoprávní dědictví a soukromé právo kontinentální Evropy. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. viii, 135. ISBN 80-7049-107-8. infoSKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. infoBLAHO, Peter, Ivan HARAMIA a Michaela ŽIDLICKÁ. Základy rímskeho práva. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1997. 483 s. ISBN 80-85719-07-X. info

Požadavky

NOW ( MP203Zk Římské právo II )

Garant

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.

Vyučující

doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr.prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc.JUDr. Renata Veselá, Ph.D.JUDr. Pavel Salák, Ph.D.JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.JUDr. Bc. Radek Černoch, Ph.D.