Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie pro právníky - seminář (MP416Z)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MP416Z - Filozofie pro právníky - seminář, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci tohoto kurzu bude student schopen:porozumět a vysvětlit základní pojmy a problémy právní filosofie;na základě nabytých znalostí analyzovat a interpretovat zadané právní případy;

Osnova

a)K čemu je právní filosofie? Základní pojmy a problémyb)Přirozené právo versus pozitivní právoc)Kritika právního formalismu a otázka platnosti právad)Právní principy a aktuální otázky právní interpretacee)Právní argumentace a právní diskursf)Právo a spravedlnost, pojem diskriminace

Literatura

MACHALOVÁ, Tatiana a Renata RÁZKOVÁ . Vybrané texty z dějin právní filozofie. [Učebnice]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 221 s. Edice učebnic PrF MU ; č. 245. ISBN 80-210-2401-1. info

Požadavky

NOW ( MP416Zk Filozofie pro právníky )Seminární výuka předmětu je určena k prohloubení základních dovedností kritického právního myšlení;tzn.argumentace a interpretace základních pojmů právní filosofie

Garant

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Vyučující

doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.Mgr. Nikoleta BitterováMgr. Martin HaplaMgr. Vít KřížkaMgr. Michal Malaník