Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Finance územní samosprávy (MV912K)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu MV912K - Finance územní samosprávy, Právnická fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Na konci kurzu bude student schopen definovat základní instituty územních financí, bude schopen vysvetlit fungování a roli rozpočtů územních samosprávných celků a orientovat se v jejich struktuře. Budě umět plikovat ustanovení o kontrole hospodaření obcí a krajů.

Osnova

Charakteristika základních institutů municipiálních rozpočtů.Obecní a krajské rozpočty v soustavě veřejných rozpočtů. Lokální finance v epoše národních výborů. Postavení obcí a krajů při zabezpečování veřejných statků, právní úprava organizačních složek obcí a krajů a příspěvkových organizací kolektivní formy podnikání obcí a krajů.Peněžní fondy.Rozpočtový proces.Rozpočtová skladba. Kontrola hospodaření obcí a krajů.

Literatura

PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územní samosprávy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 238 s. ISBN 978-80-210-4511-8. infoPAŘÍZKOVÁ, Ivana. Finance územních samosprávných celků. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 178 s. ISBN 80-210-1997-2. infoMRKÝVKA, Petr . Finanční správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 192 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 196. ISBN 80-210-1685-X. infoBAKEŠ, Milan. Finanční právo. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 1999. xxvii, 416. ISBN 80-7179-264-0. info

Garant

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA