Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (XS030)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu XS030 - Filozofie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita (MU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Cíl

Kurz se věnuje základním otázkám systematické filosofie (především metafyziky, epistemologie, etiky, filosofie a metodologie vědy). Možnosti řešení jednotlivých problémů jsou představeny prostřednictvím nejvýznamnějších a nejvlivnějších koncepcí a přístupů. Důraz je kladen na vysvětlení podstaty problémů a jejich vzájemných souvislostí. Hlavní cíle kurzu jsou:znát klíčové filosofické otázky a problémy (včetně možnosti jejich řešení a historických variant);porozumět jednotlivým filosofickým pojmům a koncepcím v jejich širších souvislostech;rozvíjet schopnost argumentace a kritického myšlení.

Osnova

01. Co je filosofie?02. Vznik filosofie a nejstarší řecká filosofie03. Základní otázky metafyziky04. Základní otázky etiky05. Teorie pravdy06. Spor o univerzálie a argumenty pro boží existenci07. Novověká věda08. Základní otázky filosofie vědy a metodologie09. Novověká filosofie10. Základní otázky epistemologie

Literatura

Filozofie pro normální lidi. Edited by Jaroslav Peregrin, Illustrated by Luboš Bokštefl. Praha: Dokořán, 2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192-5. infoFilozofická gymnastika :25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Edited by Stephen Law, Translated by Petr Pálenský, Illustrated by Daniel Post. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 978-80-7203-882-4. infoPOPKIN, Richard H. a Avrum STROLL. Filozofie pro každého. Translated by Karel Berka - Jan Pištěk - Ivana Štekrová. Vyd. 1. Praha: Ivo Železný, 2000. 407 s. ISBN 80-240-0257-4. info

Garant

prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Vyučující

Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.