Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální společenské otázky (KAA / BASO)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KAA / BASO - Aktuální společenské otázky, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

1. Úvod. Vzdělání v ČR.2. Politická scéna (strany, aktuální problémy).3. Gender/feminismus.4. Přistěhovalectví a diskriminace.5. Rasismus (Romové).6. Integrace handicapovaných lidí.7. Generační propast (stáří).8. Drogy a alkohol.9. Životní prostředí.10. Turismus a cestování.11. Konzumní způsob života.12. Záliby a koníčky.

Získané způsobilosti

Student je schopen analyzovat novinářské články, orientovat se v reáliích České republiky. Student zpracuje a prezentuje referát na zvolené téma, v němž demonstruje schopnost kriticky pracovat s prameny. Student umí diskutovat nad danými tématy a chápe a umí vysvětlit komplexní problémy.

Literatura

Články z periodik k danému tématu / Articles from periodicals on the subject. Videonahrávky publicistických a dokumentárních pořadů / Videos and current affairs documentaries.

Požadavky

1. 80 % účast v seminářích2. Prezentace na vybrané téma 3. Průběžné plnění úkolů (četba)4. Úspěšné složení zápočtového testu (60%)

Garant

Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.