Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Aktuální vývojové tendence (KCJ / 9AVT)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCJ / 9AVT - Aktuální vývojové tendence, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Témata:- Typy neologismů a proměnlivost jejich pojetí v čase.- Cizojazyčné jazykové prostředky v procesu počešťování (výslovnostního, pravopisného, mluvnického, slovotvorného a sémantického).- Stylová platnost vybraných typů jazykových prostředků a aspekty jejich užívání v různých typech komunikátů.

Literatura

FILIPEC, J. - ČERMÁK, E. Česká lexikologie. Praha: Academia, 1985. DANEŠ, F. a kol. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha: Academia, 1997. KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Lidové noviny, 2002. ČERMÁK, F. Lexikon a sémantika. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. MARTINCOVÁ, O. a kol. Neologizmy v dnešní češtině. Praha: ÚJČ AV ČR, 2005. SVOBODOVÁ, D. Aspekty hodnocení cizojazyčných přejímek: mezi módností a standardem. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. ISBN 978-80-7368-732-8.Poštolková, B. - Sochová, O. Co v slovnících nenajdete. Praha, 1994. ČECHOVÁ, M. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV, 2000. ISBN 80-85866-57-9.ČMEJRKOVÁ, S. - DANEŠ, F. - KRAUS, J. - SVOBODOVÁ, I. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha: Academia, 1996. JANDOVÁ, E. a kol. Čeština na WWW chatu. Ostrava: Repronis, 2007. ČERMÁK, František a KŘEN, Michal. Frekvenční slovník češtiny. Praha: NLN, 2004. SVOBODOVÁ, D. Internacionalizace současné české slovní zásoby. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ISBN 80-7368-308-5.JANDOVÁ, E. Konverzace na WWW chatu. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. ČERNÁ, A. - SVOBODOVÁ, I. - ŠIMANDL, J. - UHLÍŘOVÁ, L. Na co se nás nejčastěji ptáte. Praha: Scientia, 2002. Hauser, P. Nauka o slovní zásobě. Praha, 1980. MARTINCOVÁ, O. a kol. Nová slova v češtině 1. Slovník neologizmů. Praha, 1998. MARTINCOVÁ, O. a kol. Nová slova v češtině 2. Slovník neologizmů. Praha: Academia, 2004. KRAUS, J. a kol. Nový akademický slovník slov. Praha: Academia, 2005. KLIMEŠ, L. Slovník cizích slov. Praha: SPN, 2005. HUGO, J. a kol. Slovník nespisovné češtiny. Praha: Maxdorf, 2006. FILIPEC, J. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Praha: Academia, 2005.

Garant

doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D.