Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofické aspekty umělecké tvorby (KCL / FALI3)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KCL / FALI3 - Filozofické aspekty umělecké tvorby, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Literatura

&. Platon: Symposion, (Hostina), Odeon, Praha 1977. Platon: Tímaios, Jan Laichter, Praha, 1941. Aristoteles: Poetika, Jan Laichter, Praha 1948. R. Barthes: Chvála moudrosti, Archa, Bratislava 1944. Josef Kopal: Literární teorie Boileauova, FF UK, Praha 1927 O. Hostinský: Umění a společnost, J. Laichter, Praha 1941. F. Nietsche: Duševní aristokratismus, Votobia, Olomouc 1993. F. Nietsche: Filosofie v tragickém období Řeků, Votobia, Olomouc 1994. J. P. Sartre: Slova, MF, Praha 1965. M. Heidegger: O pravdě a Bytí, Váhy, Praha 1993. K. Jaspers: Filosofická víra, OIKUMENÉ, Praha 1994. V. Černý: První a druhý sešit o existencialismu: MF, Praha 1992. Za zrkadlom moderny, Filozofie posledního dvadsaťročia, Bratislava 1991. H. Bergson: Smích, Naše vojsko, Praha 1992. J. F. Lyotard: O postmodernismu, Fil. ústav AV ČR, Praha 1993. E. R. Dodds: Řekové a iracionálno, OIKUMENÉ, Praha 2000. M. Merleau-Ponty: Oko a duch, Obelisk, Praha 1971. H. G. Gadamer: The Relevance of Beautiful, Cambridge UP, 1995. V. Flusser: Moc obrazu, Výtvarné umění, Praha 1997. Doporučena četba se snahou o filosofické interpretace Goetheho Fausta, Cervantesova Dona Quijota, Rabelaisova Gargantuy, Augustinových Vyznání, kázání Mistra Eckharda. &, &.

Požadavky

Důraz kladen na činnou účast na přednáškách a seminářích. Důležité je samostudium literatury. Zapojení do interpretační praxe a její systematická příprava.

Garant

prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Vyučující

doc. PhDr. Petr Holý, Dr.prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.doc. PhDr. Petr Holý, Dr.prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.