Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie (KFI / 9FIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / 9FIL - Filozofie, Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení

Další informace

Obsah

Obsah1. Antická filozofie- hlavní představitelé a školy- objasnění pojmů "polis" a "přechod od mýtu k logu"- "kolébka evropské kultury"?2. Středověká filozofie- křesťanství, jeho specifičnost, význam atd.- pojmy patristika a scholastika, vznik univerzitního vzdělávání- spor o univerzálie3. Raný novověk (včetně osvícenství)- kontext: co všechno je "nové", co všechno se mění?- filozofie a věda, filozofie a politika (vznik utopických koncepcí)- racionalismus vs. empirismus4. Moderna- Kantovo řešení Humovy otázky- dobová situace po Francouzské revoluci- filozofické směry 19. století5. Postmoderna- co to je a proč to je (bylo)?- změny vědeckého a filozofického diskurzu- hlavní představitelé6. Problémové okruhy podle odborného zaměřenía) jak můžeme či máme poznávat dějiny? jaké jsou podmínky "vědeckosti" historie? problém interpretace, rozumění vs. vysvětlení atd.b) jak můžeme či máme poznávat jazyk? co zkoumá filozofie jazyka? jaké jsou koncepce některých jejích představitelů? problém tzv. obratu k jazyku atd.c) jak můžeme či máme poznávat literaturu? co to je "literární dílo"? problém interpretace, typy interpretace, hlavní představitelé atd.

Literatura

BLECHA, I. Filosofie. Olomouc, 2004. ISBN 80-7182-147-0.Störig, H. J. Malé dějiny filosofie. Praha 2001. Anzenbacher, A. Úvod do filozofie. Praha: Portál, 2004. ISBN ISBN 80-7178-804-.Třeštík, D. Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha, 2005. Třeštík, D. Mysliti dějiny. Praha, 1999.

Požadavky

1. Předložení seminární práce (rozsah kolem 10-15 normostran), jejíž téma by se mělo odvíjet od vlastního odborného zaměření doktoranda/dky. Doporučuje se nejprve osobní konzultace s vyučující/m. Vyučující/m schválená práce pak bude diskutována u ústní zkoušky.2. Ústní zkouška se kromě diskuse o tématu seminární práce zaměří na orientaci doktoranda/dky v základních problémových okruzích z dějin filozofie - otázky č. 1 - 5. Důraz je kladen na porozumění souvislostem mezi vývojem myšlení a vývojem kultury, umění, politiky a společnosti obecně. Otázka č. 6 je pak specifikována podle odborného zaměření doktorandů/dek takto: a) pro studující historických vědb) pro studující filologie (polský, anglický, německý a český jazyk)c) pro studující teorie a dějin literaturyOhledně upřesnění požadavků k otázce č. 6 se doporučuje osobní konzultace s vyučující/m. K průběžným konzultacím a k ústní zkoušce kontaktujte prosím vyučujícího podle následujícího rozdělení.Garanti a vyučující:Prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc. (teorie a dějiny literatury)e-mail: zdenka.kalnicka@osu.czMgr. Petr Glombíček, PhD. (filologie),e-mail: petr.glombicek@osu.czMgr. Martin Škabraha, Ph.D. (historické vědy),e-mail: martin.skabraha@osu.cz

Garant

prof. PhDr. Zdeňka Kalnická, CSc.Mgr. Martin Škabraha, Ph.D.